Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ tìm cách khai thông hiệp ước hạt nhân với Hoa Kỳ


Chính phủ Ấn Độ mở cuộc thảo luận với các đảng Cộng Sản đồng minh của họ để tìm cách phá vỡ tình trạng bế tắc liên quan tới một thoả thuận với Hoa Kỳ về vấn đề hạt nhân dân dụng.

Chính phủ hy vọng rằng cuộc họp ngày hôm nay sẽ thuyết phục được những người Cộng Sản từ bỏ đe dọa lật đổ chính phủ nếu thoả thuận vừa kể được thông qua.

Thoả thuận vừa kể sẽ cho phép Ấn Độ nhập khẩu nhiên liệu và kỹ thuật hạt nhân của Hoa Kỳ lần đầu tiên trong mấy chục năm nay. Để đổi lại, Ấn Độ sẽ phải tách riêng những chương trình hạt nhân dân dụng với các chương trình hạt nhân quân sự và cho phép thực hiện một số thanh sát của quốc tế.

Các đại biểu quốc hội thuộc đảng Cộng Sản phản đối kế hoạch vừa kể và nói rằng kế hoạch đó có thể khiến các chương trình võ khí hạt nhân của Ấn Độ phải nhượng bộ và kéo ẤnĐộ gần hơn về phía Hoa Kỳ.

Các đảng Cộng Sản không nằm trong liên hiệp cầm quyền của Ấn Độ nhưng sự ủng hộ của họ khiến chính phủ giữ được vị thế cầm quyền. Không có họ, chính phủ sẽ buộc phải tổ chức các cuộc bầu cử mới.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG