Đường dẫn truy cập

Hội nghị cấp viện cứu trợ bão Miến Điện khai mạc tại Rangoon


Khoảng 50 quốc gia đã nhóm một hội nghị cấp viện tại Rangoon để thảo luận việc cam kết các ngân khoản viện trợ ở những vùng tại Miến Điện bị trận bão Nargis tàn phá.

Cuộc họp khai mạc hôm nay vài giờ sau khi tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Ban Ki-moon đến nơi sau khi đi Trung Quốc, nơi ông đi thăm những khu vực bị tàn phá bởi trận động đất mạnh hôm 12 tháng này.

Nhiều nước có thể cấp viện tại hội nghị Rangoon cho biết họ muốn nhìn thấy chính phủ quân nhân Miến Điện tôn trọng lời cam kết cho phép nhân viên cứu trợ nước ngoài được vào Miến Điện.

Hôm thứ sáu, ông Ban Ki-moon cho biết lãnh tụ tối cao Miến Điện đã đồng ý cho phép tất cả nhân viên cứu trợ vào nước để tiếp tay với các nỗ lực cứu hộ.

Chính phủ quân nhân Miến Điện trước đây đã từ chối không cho phép đa số nhân viên nước ngoài được vào nước và mở một nỗ lực cứu hộ đại quy mô.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG