Đường dẫn truy cập

Việt Nam coi trọng mối quan hệ với Pháp


Việt Nam coi trọng các mối quan hệ với Pháp. Tin của Việt Nam Net cho hay trong cuộc gặp gỡ đoàn đại biểu đảng Cộng Sản Pháp do Bí Thư Toàn Quốc Marie George Buffet dẫn đầu hôm 14 tháng Tư tại Hà Nội, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh khẳng định rằng đảng Cộng Sản và nhân dân Việt Nam quyết tâm củng cố, phát triển tình đoàn kết và hữu nghị với đảng Cộng Sản và nhân dân Pháp.

Ông cũng cám ơn đảng Cộng Sản và nhân dân Pháp về những hậu thuẫn dành cho Việt Nam trong cuộc chiến đấu dành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Phái đoàn Pháp ca ngợi những thành quả của Việt Nam trong 20 năm đổi mới, cho đây là những kinh nghiệm quí báu cho đảng Cộng Sản Pháp và những lực lượng đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG