Đường dẫn truy cập

Tối cao pháp viện xem xét về quyền sở hữu súng của người dân Mỹ


Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đang cứu xét một vụ quan trọng có liên quan đến quyền sở hữu súng của người dân Mỹ.

Hôm nay, Tòa sẽ nghe các lập luận về việc liệu có nên hủy bỏ hay giữ nguyên lệnh của thủ đô Washington cấm sở hữu súng lục đã được ban hành trong 32 năm nay.

Tòa cũng sẽ cứu xét tính hợp pháp của những quy định nghiêm nhặt của thủ đô Washington liên quan đến việc cất giữ súng trường và súng ngắn. Quyết định này có thể sẽ có ảnh hưởng sâu rộng bởi vì việc này có thể xác minh ý nghĩa hế nào là 'quyền được mang vũ khí' trong khoản tu chính thứ hai của hiến pháp. Tòa cũng không phán quyết 'quyền được mang vũ khí' có từ năm 1939.

Những người ủng hộ quyền được mang súng nói rằng điều khoản tu chính hiến pháp là một sự chấp thuận quyền cá nhân đuợc sở hữu súng.

Nhưng những người ủng hộ các luật lệ kiểm soát súng ống thì nói rằng 'quyền được mang vũ khí' ám chỉ quyền của một tiểu bang được có một lực lượng dân quân vũ trang.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG