Đường dẫn truy cập

Vai trò của 'Siêu Ðại Biểu'


Thượng Nghị Sĩ Barack Obama và Thượng Nghị Sĩ Hillary Clinton đang cạnh tranh sát nút với nhau để vận động có đủ số đại biểu cần thiết để được Đảng Dân Chủ đề cử làm đại diện của Đảng ra tranh chức Tổng Thống Hoa Kỳ. Dư luận đang tập trung sự chú ý vào vai trò của những nhân vật được gọi là 'siêu đại biểu'.

Các ứng cử viên được giao cho một số đại biểu dựa trên thành tích của họ, đoạt được bao nhiêu phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ và họp bầu trong nội bộ Đảng.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 800 đại biểu, tức 20% của tổng số các đại biểu, là được đi dự Đại Hội Đảng Dân Chủ vào tháng 8. Những người này được gọi là 'siêu đại biểu', và sẽ có vai trò lớn hơn trong quyết định nên chọn ứng cử viên nào ra đại diện cho Đảng.

Vai trò 'siêu đại biểu' được tạo ra là để các đảng viên và các nhà lập pháp lão thành của Đảng có thể đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình đề cử.

Tuy nhiên, giới chỉ trích nói các siêu đại biểu có thể không tuân theo ý kiến của đại đa số cử tri, khi quyết định ủng hộ một ứng cử viên nhất định nào đó, cho dù ứng cử viên kia có chiếm được nhiều phiếu hơn trong các cuộc bầu cử sơ bộ và họp bầu.

Một số siêu đại biểu đã quyết định hoặc là chọn Thượng Nghị Sĩ Barack Obama, hoặc chọn Thượng Nghị Sĩ Hillary Clinton, thế nhưng đa số vẫn chưa dứt khoát sẽ hậu thuẫn ai. Những người này đang bị áp lực mạnh từ cả hai bên.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG