Đường dẫn truy cập

NASA sẽ gửi nhạc phẩm của ban nhạc Beatles lên không gian


Lần đầu tiên, Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ NASA sẽ gửi một nhạc phẩm lên không gian.

Vào đúng không giờ, giờ quốc tế, cơ quan NASA sẽ truyền lên không gian nhạc phẩm 'Across the Universe' – xin tạm dịch 'Xuyên qua Vũ Trụ' - của ban nhạc The Beatles, trực chỉ Sao Polaris.

Cơ quan NASA nói nhạc phẩm này sẽ được truyền đi khắp vũ trụ ở tốc độ gần 300 ngàn km mỗi giây đồng hồ. Với tốc độ này, nhạc phẩm của ban nhạc The Beatles sẽ mất đến 431 năm mới đến được ngôi sao Polaris.

Sự kiện này đánh dấu năm thứ 40 nhạc phẩm 'Across the Universe' ra đời, 45 năm Mạng Lưới Thăm Dò Không Gian Cực Xa của NASA được thành lập, và kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của Cơ Quan Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ, NASA.

Hai đồng tác giả của nhạc phẩm 'Across the Universe' là Paul McCartney và John Lennon, thành viên của ban nhạc nổi tiếng The Beatles.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG