Đường dẫn truy cập

NASA chuẩn bị phóng phi thuyền con thoi Atlantis


Phi thuyền con thoi Atlantis của Hoa Kỳ theo dự trù sẽ cất cánh ngày hôm nay trong phi vụ 11 ngày để mang một phòng thí nghiệm không gian do Âu Châu chế tạo lên Trạm Không Gian Quốc Tế.

Phòng thí nghiệm được đặt tên là Columbus này sẽ nhập chung vào với những bộ phận do Hoa Kỳ và Nga chế tạo trên Trạm Không Gian Quốc Tế này.

Các giới chức cho biết, Trạm Không Gian Quốc Tế có nhiều bộ phận khác nhau để có thể thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm cùng một lúc.

Các giới chức này cũng nói rằng, các khoa học gia đặc biệt muốn thăm dò xem thời gian dài làm việc trên không gian sẽ ảnh hưởng tới cơ thể con người như thế nào, hầu chuẩn bị cho các phi hành gia thực hiện những phi vụ dài hơn.

Các phi hành gia Âu Châu sẽ là một phần trong phi hành đoàn phi thuyền con thoi. Trong số này có phi hành gia Đức, ông Hans Schlegel, giúp thiết đặt phòng thí nghiệm Columbus, và phi hành gia Pháp, ông Leopold Eyharts, sẽ ở lại trên Trạm Không Gian Quốc Tế trong hai tháng rưỡi để thực hiện những công tác khác nữa trên phòng thí nghiệm.

Các giới chức thuộc cơ quan không gian NASA của Hoa Kỳ nói rằng, dự báo thời tiết cho thấy tình trạng gần như hoàn hảo cho vụ phóng phi thuyền ngày hôm nay từ Trung Tâm Không Gian Kennedy ở tiểu bang Florida.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG