Đường dẫn truy cập

Việt Nam khởi động quan hệ ngoại giao với Syria


Thông tấn xã SANA của Syria đưa đi một tin ngắn trong ngày thứ hai từ thủ đô Damascus cho biết các quan hệ giữa Syria và Việt Nam đã được phát động.

Bản tin viết là Bí Thư đặc trách nông thôn của Đảng Xã Hội Ba’ath tại Syria, ông Da’as Iz al-Dien đã duyệt xét cùng một phái đoàn của tạp chí Cộng Sản của Đảng Cộng Sản Việt Nam về những phương thức nhằm tăng cường các quan hệ giữa hai đảng.

Bản tin của thông tấn xã SANA ghi nhận là Tiến Sĩ Iz al-Dien đã thuyết trình cho phái đoàn của Việt Nam nghe về guồng máy quản lý hương thôn của Syria. Hệ thống điều hành và các cơ sở của hệ thống nầy hiện nắm hơn 40% các phương tiện kinh tế và công nghiệp của Syria.

Người lãnh đạo phái đoàn của Việt Nam là Phó Tổng Biên Tập của Tạp Chí Cộng Sản của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nêu bật vai trò của chi nhánh đặc trách hương thôn của đảng Ba’ath và những tiến bộ mà chi nhánh nầy đã cùng với các tổ chức khác đạt được trên cả nước Syria.

Các thành viên trong phái đoàn Việt Nam cũng đã cho phái viên thống tấn xã SANA biết rằng nhờ cuộc họp duyệt xét nầy mà họ đã hiểu biết nhiều hơn về những thành quả mà Syria đã đạt được trong mọi lãnh vực hoạt động, nhất là nông nghiệp.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG