Đường dẫn truy cập

Libya, Việt Nam sẽ được bầu vào HÐBA


Thông tấn xã Reuters đã nhắc lại trong một bản tin đưa đi từ Liên Hiệp Quốc cho biết là Libya và Việt Nam, hai nước có thời đã bị Mỹ chống đối, coi như chắc chắn sẽ được bầu vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vào tuần sau và đây là một diễn biến sẽ củng cố thêm vị thế của hai nước ấy trên trường quốc tế.

Cả Việt Nam và Libya đều không phải tranh giành với nước nào cả. Libya và Burkina Faso thì đã được khối Liên Hiệp Phi Châu tán trợ để nắm 2 ghế dành cho Phi Châu trong Hội Đồng trong nhiệm khoá 2008-2009.

Ngoài Việt Nam, không có nước nào khác muốn tranh chiếc ghế trống dành cho Á Châu. Trở ngại duy nhất có thể có là trường hợp các nước nầy không hội đủ 2/3 tổng số phiếu tán đồng của 192 nước thành viên Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 16 sắp tới.

Tuy nhiên, theo lời các nhà ngoại giao thì Mỹ lẫn các nước lớn khác đều không có ý định ngăn chận mặc dù trong 15 năm qua thì Mỹ đã 2 lần phá hỏng cuộc vận động của Libya xin vào Hội Đồng Bảo An.

Cuộc bầu cử ngày 16 sắp tới là cuộc bầu cử thường niên của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc để chọn 5 nước vào giữ 5 trong số 10 ghế không thường trực ở Hội Đồng Bảo An.

Hội Đồng nầy, với cả thảy 15 thành viên, là cơ quan nhiều thẩm quyền nhất của Liên Hiệp Quốc trong việc quyết định gởi lực lượng duy trì hoà bình tới mọi nơi trên thế giới và ban hành các biện pháp chế tài nhắm vào bất cứ nước nào.

Tuy nhiên, khác với 5 thành viên thường trực là Anh Pháp Nga Mỹ và Trung Quốc, 10 thành viên không thường trực sẽ không nước nào, tự mình, có quyền phủ quyết.

Chỉ khi nào kết nối được 7 trong số 10 nước đó thì khối 7 nước nầy mới có quyền ngăn chận một nghị quyết cho dẫu các cường quốc có muốn thông qua chăng nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG