Đường dẫn truy cập

Việt Nam cải tiến môi trường đầu tư


Phúc trình của Ngân Hàng Thế Giới dự đoán triển vọng các hoạt động kinh doanh trong năm 2008 đã liệt kê 178 nền kinh tế các nước dễ làm ăn dựa trên nhiều chỉ dấu khác nhau.

Phúc trình đó tóm tắt sinh hoạt kinh tế ở những nước được coi là có bầu không khí kinh doanh thuận lợi nhất. Và Việt Nam lần nầy, đã được nâng lên hàng 91 trong số 178 nước.

Hồi năm 2006, thứ bậc của Việt Nam là 104. Bản tin do cơ quan thông tin thương mại các nước Bắc Âu trích lời Đại Sứ Đan Mạch tại Việt Nam nhận định rằng với một thị trường đang vươn lên trong lúc Việt Nam đang mạng mẽ cải tiến các luật lệ thương mại thì khó mà có một thời gian nào tốt hơn hiện thời để đầu tư vào Việt Nam.

Chỉ số kinh doanh ghi trong phúc trình còn nêu rõ một diễn biến tốt đẹp hơn nữa liên quan tới khả năng tìm tín dụng dễ dàng hơn nhiều ở Việt Nam. Chỉ số nầy đặt Việt Nam vào hạng 80 hồi năm 2006 nhưng đã nâng Việt Nam lên hạng 48 trong năm nay.

Có lẽ nhờ bầu không khí kinh doanh thuận lợi, với những luật lệ đầu tư cải tiến, mà đã khiến Việt Nam thu hút được nhiều hoạt động kinh doanh của nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG