Đường dẫn truy cập

Việt Nam xem xét việc nâng ngân khoản dành cho các kế hoạch phát triển quốc gia


Theo những tin tức được cơ sở thông tin thương mại Dow Jones trích đăng theo lời loan báo của Bộ Tài Chính Việt Nam thì chính phủ Việt Nam đang xét tới việc nâng ngân khoản dành cho các kế hoạch phát triển quốc gia của Việt Nam lên tới 554 ngàn tỉ đồng – nghĩa là tương đương với 31 tỉ dollars – trong năm 2008.

So với năm nay thì sẽ tăng tới 19,6%. Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng nói với các viên chức chính phủ trong một cuộc hội thảo diễn ra tại Hà Nội hôm thứ ba rằng các ngân khoản đó sẽ được trích từ tất cả các nguồn cung ứng cả trong lẫn ngoài nước.

Bộ Tài Chính Việt Nam nói rõ hơn nữa là các ngân khoản đó sẽ được huy động từ ngân sách quốc gia, các trái phiếu nhà nước, ngoại viện, các khoản đầu tư của nước ngoài lẫn các nguồn tài chính tư nhân.

Theo những tiết lộ được ghi lại trong bản tin thì tổng số tiền dự trù như thế sẽ chiếm tới 41,5% tổng sản lượng nội địa năm tới. Trong số đó, 137 tỉ đồng là từ các ngân khoản nhà nước và 201 tỉ đồng từ các nguồn tư nhân. Bộ Tài Chính VN cho biết thêm như thế nhưng không tiết lộ xem phần còn lại trong ngân khoản dự trù sẽ được lấy từ đâu.

Tuy nhiên, Bộ nầy có nói là các Bộ trong chính phủ và các tỉnh sẽ kiếm thêm tiền từ các nguồn tài chính ở nước ngoài, kể cả từ ngân khoản viện trợ phát triển chính thức.

Chính phủ vẫn thường đệ trình dự án ngân sách và các đề nghị chi tiêu khác của nhà nước trong năm tới lên Quốc Hội khi cơ chế lập pháp nầy khai mạc khoá họp vào tháng 11.


XS
SM
MD
LG