Đường dẫn truy cập

Thị trường chứng khoán Thái Lan và Việt Nam thỏa thuận gia tăng hợp tác


Tin tức thương mại tại Bangkok được trích lại trên mạng điện tử cho hay là cấp điều hành thị trường chứng khoán Thái Lan đã thoả thuận gia tăng hợp tác để phát triển hệ thống thông tin công nghệ và mở rộng kiến thức trong thị trường tư bản Việt Nam.

Chủ Tịch thị trường chứng khoán Thái Lan, bà Pattareeya Benjabolchai, đã ký một thỏa thuận với thị trường chứng khoán của thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ hai mà chiếu theo đó, thị trường Thái Lan sẽ hậu thuẫn thêm trong một thời gian 3 năm tới cho việc phát triển thông tin điện tử, bảo trì hệ thống buôn bán chứng khoán và hợp tác để đẩy mạnh thêm nữa các hoạt động thương mại chung giữa thị trường chứng khoán của Thái Lan và thị trường của thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, phía Thái Lan cũng sẽ hậu thuẫn cho việc mở rộng thêm kiến thức về thị trường tư bản cho các nhân viên thuộc thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trước kia, các nhân viên nầy vẫn hay được đưa sang Bangkok để quan sát hệ thống điều hành của thị trường Thái Lan.

Gần đây, theo lời của Chủ Tịch Thị Trường chứng khoán Thái Lan thì một chương trình trao đổi nhân viên đã được chấp thuận để dọn đường cải tiến hoạt động cho cả đôi bên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG