Đường dẫn truy cập

Hậu quả Iraq cũng sẽ như chiến tranh Việt Nam?


Theo đúng lịch trình đã định thì tuần sau Đại Tướng David Petraeus, Tư Lịnh Lực Lượng Mỹ tại Iraq và Đại Sứ Mỹ, ông Ryan Crocker sẽ tường trình trước Quốc Hội Mỹ kết quả các hoạt động quân sự của lực lượng Mỹ sau ngày Tổng Thống Bush quyết định gia tăng quân số Mỹ ở đó. Đây là dịp để các nhà bình luận báo chí Mỹ đưa ra những nhận định liên hệ.

Một trong số các bài đó là của hệ thống truyền hình MSNBC ở Mỹ trong đó tác giả cho rằng dù các buổi tường trình vừa nói có như thế nào chăng nữa thì hậu quả cũng vẫn y hệt như đã thấy hồi chiến tranh Việt Nam: nghĩa là Mỹ sẽ tuyên bố chiến thắng và rồi rút quân.

Người viết giải thích bằng cách nhắc lại sự kiện là những người chủ trương lập tức rút quân, sẽ lại đưa ra những dự luật kết thúc cuộc chiến gần giống như đã làm hồi năm 1975 tại Việt Nam. Điểm khác biệt chỉ là ở Việt Nam thì người Mỹ đã cắt ngân khoản tài trợ chiến tranh cho miền Nam Việt Nam, trong khi tại Iraq thì Quốc Hội Mỹ sẽ cắt các ngân khoản tài trợ cho quân lực Mỹ.

Một chi tiết quan trọng nữa cũng đã được nhà phân tích quân sự của hệ thống MSNBC, đồng thời cũng là tác giả bài bình luận, cựu Trung Tá Rick Francona nhắc lại.

Chi tiết đó là tại Việt Nam thì Mỹ đã tuyên bố chiến thắng rồi triệt thoái lực lượng Mỹ, bỏ mặc cho người miền Nam Việt Nam tự lo liệu lấy. Hành động đó, theo ông, đã dẫn tới cái chết của mấy triệu người khác trong vùng Đông Nam Á.

Bây giờ, theo nhận xét của tác giả thì lại có quá nhiều đại diện dân cử Mỹ sẵn sàng tuyên bố thua trận và rồi rút ra khỏi Iraq. Họ đòi hỏi như thế và có thể sẽ làm đúng như thế, mặc dù theo nhà bình luận thì các đại diện đó vẫn chưa suy nghĩ cho cạn về nhu cầu dầu mỏ tối cần cho nước Mỹ.

Và đó, theo ông, là nhu cầu mà Iraq có thể góp phần thoả mãn vì lẽ Iraq có một trữ lượng dầu mỏ được coi là nhiều thứ nhì thế giới. Bàn tới một hệ quả quan trọng hơn nữa, người viết cho rằng để cho al-Qaeda chiến thắng tại Iraq thì cuộc thánh chiến mà họ chủ trương nhắm vào nước Mỹ sẽ trở nên trầm trọng hơn nhiều.

Đến lúc đó thì sẽ quá trễ để Mỹ có thể làm bất cứ điều gì để đảo ngược tình hình. Điều chẳng may là, theo lời tác giả, những quyết định của Quốc Hội Mỹ đã được các đại diện dân cử soạn sẵn rồi. Cho nên ông đã lấy làm tiếc mà kết luận rằng: cuộc chiến Iraq đáng lý ra phải là một cuộc chiến mà Mỹ có thể thắng và rất nên thắng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG