Đường dẫn truy cập

Việt Nam chống lại sự áp đặt và khống chế về văn hóa nhân danh nhân quyền


Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam, ông Lê Văn Bàng được thông tấn xã IRNA của Iran trích lời ông tuyên bố tại Tehran hôm thứ hai rằng chính sách của Việt Nam là chống lại sự áp đặt và khống chế về văn hóa nhân danh nhân quyền.

Ông nói Việt Nam đã đi tiên phong trong phong trào chống thực dân và đế quốc để khôi phục độc lập và các quyền cơ bản, trong đó có quyền sống trong thanh bình, độc lập và có phẩm cách.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam đã đưa ra những nhận định đó ở Tehran trong phiên họp cấp Bộ Trưởng của Phong Trào Không Liên Kết để bàn về nhân quyền và tình trạng đa văn hóa.

Theo ông Bàng thì Việt Nam rất tôn trọng truyền thống lâu đời, trong đó các nước thành viên phong trào không liên kết hỗ tương yểm trợ nhau.

Ông nói rằng Việt Nam mạnh mẽ tin tưởng vào việc cần tăng cường truyền thống đó, nhất là vào thời gian đầy phức tạp trên trường quốc tế như hiện nay. Chính vì vậy mà ông đã hô hào các nước thành viên đoàn kết ủng hộ cho lý tưởng nhân quyền của phong trào.

Thứ Trưởng Lê Văn Bàng còn thêm rằng tình trạng đa văn hoá không hề là một chướng ngại; trái lại, đó chính là một nguồn sáng tạo dồi dào, giúp cho nhân loại kiến tạo một thế giới thanh bình, trường cửu và phồn vinh hơn.

Đại diện của Việt Nam tin rằng dù vẫn còn nhiều thách thức lớn lao nhưng với tình đoàn kết vững mạnh cùng sự phối hợp hành động và hợp tác với nhau, phong trào sẽ đạt tới thắng lợi.

XS
SM
MD
LG