Đường dẫn truy cập

Cúm gia cầm xuất hiện tại Trà Vinh


Cúm gia cầm đã được phát hiện tại một tỉnh nữa ở miền Nam là tỉnh Trà Vinh, nâng số tỉnh ở Việt Nam có bịnh nầy lên tới 4 tỉnh.

Tân Hoa Xã trích lời một cơ quan thú y địa phương cho biết như thế hôm thứ ba. Tin gởi đi từ Hà Nội nói rằng cúm gia cầm đã giết chết 150 trong số 450 con vịt nuôi tại quận Trà Cú kể từ ngày 20 tháng 8.

Mẫu lấy từ những con vịt nầy cho thấy có vi-rút H5N1 trong cơ thể chúng. Phòng thú y địa phương đã giết chết hết đàn vịt và khử trùng cả trại để chận đứng đà tràn lan của bịnh.

Bản tin còn ghi thêm sự kiện là cúm gia cầm bộc phát từ tháng chạp năm 2003 ở Việt Nam, đã sát hại, hoặc đưa giới hữu trách tới chỗ phải giết chết cả mấy chục triệu gia cầm trong nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG