Đường dẫn truy cập

Khám phá hóa thạch 10 triệu năm của loài khỉ


Các cổ vật hóa thạch phát hiện được tại Ethiopia cho thấy rằng loài người có thể đã tách ra khỏi loài khỉ từ sáu hay bảy triệu năm sớm hơn là nhiều người đã tưởng trước đây.

Các nhà khảo cứu cho biết, đã khám phá được một số răng có từ 10 triệu năm trước đây mà họ tin là của tổ tiên trực tiếp sớm nhất của loài đười ươi hiện đại.

Các nhà khảo cứu này nói rằng, những răng vừa kể cho thấy rằng loài người đã tách ra khỏi loài khỉ lớn nhất ngày nay – trong đó có các loài gorilla, orangutang, và chimpanzee - sớm hơn nhiều so với thời gian thường được chấp nhận trước đây từ bảy tới tám triệu năm.

Các nhà khoa học nói rằng, cuộc khảo cứu được đăng trong tạp chí Nature này cũng nói thêm rằng bằng chứng vừa kể cho thấy Châu Phi là cội nguồn phát sinh của cả loài người lẫn các loài khỉ hiện đại ở Phi Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG