Đường dẫn truy cập

Các đảng cộng sản Ấn Ðộ bác bỏ thỏa thuận hạt nhân dân dụng với Mỹ


Các đồng minh cộng sản chủ yếu trong chính phủ liên minh của Ấn Độ đã bác bỏ thỏa thuận hạt nhân quan trọng giữa Ấn Độ và Mỹ. Họ chỉ trích rằng thỏa thuận này sẽ tạo cho Mỹ có nhiều ảnh hưởng hơn.

Trong một tuyên bố vừa được phổ biến, liên minh gồm 4 đảng cộng sản của Ấn Độ này nói rằng họ không thể chấp nhận thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Ấn Độ và Mỹ, và họ kêu gọi Thủ Tướng Manmohan Singh chấm dứt theo đuổi thỏa thuận này.

Những người Ấn giáo theo chủ trương dân tộc cũng bác bỏ các điều khoản của thỏa thuận.

Ngược lại với chính sách không phổ biến công nghệ hạt nhân của Mỹ cho Ấn Độ trong 30 năm qua, thỏa thuận gây nhiều tranh cãi này cho Ấn Độ quyền tiếp cận với nhiên liệu và thiết bị hạt nhân của Mỹ, ngược lại họ phải để cho các thanh sát viên quốc tế kiểm tra các hoạt động hạt nhân dân sự.

Thảo thuận này cần phải được Quốc Hội Mỹ thông qua thì mới có hiệu lực, nhưng lại không cần phải được Quốc Hội Ấn Độ thông qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG