Đường dẫn truy cập

Đan Mạch ngưng viện trợ phát triển cho Việt Nam


Tin đăng trên tờ Udvikling, nội san của Bộ Ngoại Giao Đan Mạch cho biết nền kinh tế Việt Nam phát triển tốt đến nỗi Bộ Ngoại Giao Đan Mạch đã quyết định ngưng viện trợ phát triển cho Việt Nam.

Bài viết trên tờ Udvikling ghi nhận sự kiện là trong mấy năm qua, nền kinh tế VN tăng trưởng vượt bực đã đưa phần lớn dân chúng ra khỏi tình trạng nghèo đói.

Thành thử một phần trong chiến lược mới của Đan Mạch trong chương trình viện trợ Danida cho các nước Á Châu, đã trù tính giảm dần các chương trình ở VN.

Tuy nhiên theo Giám Đốc điều hành Á Châu Sự Vụ của Bộ Ngoại Giao Đan Mạch thì Đan Mạch sẽ không lập tức rút khỏi VN. Theo bà nầy thì các chương trình viện trợ sẽ được giảm dần dần để bảo đảm là những chương trình đang hoạt động sẽ được duy trì trong tương lai.

Theo bà thì ngân khoản viện trợ cuối cùng sẽ được chuyển tới VN vào năm 2012. Số tiền sẽ được chi dụng trong vài năm và rồi cũng phải một thời gian sau nữa thì các cố vấn Đan Mạch mới rút khỏi Việt Nam.

Dù vậy, tác giả bài viết trên tờ Udvikling còn ghi cả lời một chuyên viên nghiên cứu cho biết rằng hố phân cách giàu nghèo ở Việt Nam vẫn còn rất lớn cho nên chuyên viên nầy mong mỏi là Đan Mạch vẫn tiếp tục chú trọng tới việc góp phần giảm bớt tình trạng nghèo khó ở VN trong tương lai, coi đó là phần việc ưu tiên.

Chuyên viên nầy, bà Irene Norlund, nói rằng chính phủ VN vẫn rất thận trọng về việc để các nước chi viện hoạt động giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số ở các tỉnh hẻo lánh, là nơi mà nguy cơ bất ổn và bạo loạn vẫn còn cao. Theo bà thì đó là lý do mà bà cho rằng VN vẫn còn cần được Đan Mạch viện trợ phát triển.

Hiện giờ, có chừng 28% tổng số tiền viện trợ song phương của Đan Mạch được dành cho Á Châu. Chưa rõ sau khi ngưng cấp viện cho VN thì Đan Mạch sẽ chuyển số tiền đó tới quốc gia nào khác hoặc sẽ tái cấu trúc kế hoạch viện trợ của mình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG