Đường dẫn truy cập

Đại sứ Marine trao khoản tài trợ đặc biệt cho hai tổ chức của Việt Nam


Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Marine trao hai khoản tài trợ đặc biệt trị giá gần 40,000 đô-la Mỹ cho hai tổ chức của Việt Nam là “Trung tâm Giáo dục và Tăng cường Quyền năng Phụ nữ”; và tổ chức “Con người và Thiên nhiên”.

Tại lễ trao tài trợ được tổ chức vào thứ Sáu tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Đại sứ Marine định biểu dương hai tổ chức vừa nói vì các dự án quan trọng của họ, được thiết kế nhằm thúc đẩy nữ quyền và hỗ trợ các nhà báo chuyên về vấn đề môi trường. Khoản tài trợ này nằm trong Chương trình viện trợ đặc biệt của Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Trung tâm Giáo dục và Tăng cường Quyền năng Phụ nữ (CEPEW) có trụ sở tại Hà Nội và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam được lựa chọn để thực hiện dự án trị giá 19,962 đô-la Mỹ mang tên "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động chính trị và hoạch định chính sách cấp địa phương".

Dự án được triển khai từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2008 tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Mục tiêu của dự án là tăng cường vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực nói trên, đồng thời thúc đẩy bình đẳng, công bằng, và phát triển.

Khoản tài trợ khác có giá trị 19,965 đô-la Mỹ sẽ được trao cho Tổ chức Con người và Thiên nhiên, một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, để thực hiện dự án "Lên tiếng vì sự công bằng về môi trường: Khắc phục tình trạng không bình đẳng về quyền tiếp cận tài nguyên và môi trường sống ở các cộng đồng khó khăn qua một phương tiện trực tuyến độc lập". Dự án này sẽ kéo dài đến hết tháng 6/2008.

XS
SM
MD
LG