Đường dẫn truy cập

Viện y dược Mỹ : Có liên hệ giữa việc vướng độc chất da cam với chứng cao máu


Một phúc trình mới được viện y dược Mỹ công bố cho hay đã có bằng chứng tuy giới hạn nhưng cũng gợi cho thấy đã có một liên hệ giữa việc vướng độc chất da cam với chứng cao máu.

Theo viện nầy thì vướng phải các chất diệt cỏ khác, được sử dụng trong thời chiến tranh Việt Nam, cũng gây cao máu ở một số cựu chiến binh Mỹ.

Phúc trình nầy là phúc trình mới nhất được Viện y dược Mỹ đưa ra 2 năm một lần sau các cuộc nghiên cứu những bằng chứng thu nhận được.

Cụm từ “bằng chứng giới hạn”, hoặc “gợi cho thấy một sự liên hệ” có nghĩa là các cuộc khảo cứu khoa học đã tìm ra đủ dữ kiện cho thấy có thể có một liên hệ về mặt thống kê; hoặc một phương thức sinh học nào mà qua đó việc tiếp xúc với các hoá chất có thể đưa tới một hậu quả cá biệt nào đó cho sức khoẻ.

Tuy nhiên vì các dữ kiện đó trái với kết quả các cuộc khảo cứu khác nên không thể nào tin chắc vào các bằng chứng mới nầy được.

Hai cuộc khảo cứu mới được công bố gấn đây về các cựu chiến binh có thời tiếp xúc với tác nhân cam và các chất diệt cỏ khác dẫn tới những bằng cớ cho thấy những người nầy đều bị tăng huyết áp – nghĩa là cao hơn tỉ lệ 140/90.

Tăng huyết áp ảnh hưởng tới hơn 70 triệu người Mỹ và là một trong những duyên cớ chính đưa tới chỗ suy tim, đột quị và các chứng bịnh tim mạch khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG