Đường dẫn truy cập

Việt Nam tiến hành kiểm phiếu


Việc kiểm phiếu đang được tiến hành sau khi hàng triệu cử tri Việt Nam đi bầu cử hôm chủ nhật vừa qua để bầu Quốc hội mới. Mặc dù các cử tri có nhiều lựa chọn hơn chút ít so với các cuộc bầu cử trước, tất cả mọi ứng viên đều qua cuộc kiểm tra của đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam.

Hôm thứ hai các giới chức Việt Nam cho biết tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt mức cao đáng kinh ngạc là 99%. Ông Ngô Gia Ân, một thanh tra bầu cử ở quận Nghi Tàm cho biết:

"Điều này không có nghĩa là họ hân hoan với những sự chọn của mình. Đôi khi chứng cứ về việc đi bầu cử là một yêu cầu để có được một tấm giấy chứng nhận nào đó, và các giới chức chi bộ đảng địa phương cạnh tranh nhau để đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao."

Năm nay có nhiều ứng viên tham gia ứng cử hơn, với 875 ứng viên tham gia ứng cử 500 ghế đại biểu Quốc Hội.

Tại Nghi Tàm, các cử tri đã chọn 3 trong số 5 ứng viên, trong đó có một phụ nữ, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương, một người không phải đảng viên Cộng sản. Ông Phạm Văn Hùng, 62 tuổi, một người bán nước trà nói rằng ông đã bầu cho bà Hương.

Mặc dầu có những hạn chế, các cuộc bầu cử Quốc hội giúp đẩy Việt Nam tiến tới một hệ thống chính quyền ít bị đảng Cộng sản chi phối hơn, theo như nhận định của ông Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Viện Quốc Phòng Australia:

“Đảng đã tìm cách tạo ra một tình hình giúp họ đề ra đường hướng sách lược cho đất nước, và chấm dứt sự can dự liên tục vào công tác quản lý và hành chính thường nhật. Làm thế nào để thực thi điều đó. Đấy chính là điều Quốc hội đã làm.”

Trong những năm gần đây, Quốc hội đã gia tăng đáng kể khối lượng các bộ luật được thông qua. Các đại biểu đã chứng tỏ sự độc lập bằng cách sửa đổi những dự luật được đề xuất, và gay gắt đặt vấn đề với các bộ trưởng bị cáo giác là tham nhũng.

Tuy nhiên, sự kiểm soát tổng thể vẫn còn nằm trong tay đảng Cộng sản. Chỉ có 30 trong số 238 ứng viên độc lập được đưa tên vào phiếu bầu sau khi kiểm tra, và các đảng chính trị không phải là đảng Cộng sản vẫn bị cấm hoạt động.

Theo lời giải thích của ông Thayer, Đảng và các tổ chức quần chúng xác định thành phần trong Quốc hội qua việc quyết định ứng viên nào được dự tranh:

“Như quý vị biết đấy, các cấp lãnh đạo Đảng quyết định điều họ gọi là cấu trúc và thành phần, dành chỗ cho nhiều sắc tộc thiểu số, phụ nữ và quân đội... Và họ đã cũng gần đạt được mục tiêu.”Cho dù kết quả kiểm phiếu ra sao đi nữa thì chính phủ Việt Nam cũng sẽ nêu các cuộc bầu cử này ra làm dẫn chứng cho sự đồng thanh ủng hộ của quần chúng.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG