Đường dẫn truy cập

Việt Nam sẽ tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 20 tháng 5


Dân chúng Việt Nam sẽ đi bỏ phiếu vào ngày chủ nhật tới đây để bầu 500 đại biểu vào Quốc hội, là cơ quan đã thúc đẩy các cải cách kinh tế và pháp lý tại quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản này.

Một số ít ứng cử viên không phải là đảng viên đảng Cộng sản cầm quyền không có đối thủ.

Bản tin của Reuters tóm lược các dữ liệu chính về cuộc bầu cử:

- Cử tri sẽ chọn ra 500 đại biểu trong số 876 ứng viên.

- Hầu hết cả ứng viên đều được đề cử bởi các đoàn thể xã hội, chính phủ trung ương hay chính quyền địa phương.

- 30 ứng viên đã tự ra ứng cử, với sự đề cử và chấp thuận của đồng sự và khu phố. Con số này gấp đôi con số trong cuộc bầu cử năm 2002.

- Khoảng 17%, tức 150 ứng cử viên, không phải là đảng viên cộng sản.
- Số ứng viên ra tái tranh cử là 146 người, tức 16,7%.

- 718 người ra tranh cử lần đầu, tức 82%; có 290 nữ ứng cử viên, tức 33,1%; 168 ứng cử viên thuộc các sắc tộc thiểu số, tức 19,2%.

- Về trình độ học vấn, có 572 ứng viên có bằng đại học, tức 65,2%; 232 ứng cử viên có bằng cử nhân hay tiến sĩ, tức 26,5%; 72 ứng cử viên không đạt trình độ cấp 3, tức 8,2%.

- Phiếu bầu trên giấy được sử dụng và sẽ kiểm phiếu bằng tay.

- Phiếu được kiểm sau khi phòng phiếu đóng cửa vào lúc 12 giờ, giờ quốc tế ngày 20 tháng 5. Kết quả sẽ được loan báo trong vòng 15 ngày nếu không có quận nào phải bầu lại.

- Tuổi đi bầu là 18 tuổi trở lên.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG