Đường dẫn truy cập

Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch tu chính hiến pháp


Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn y một loạt điểm tu chính hiến pháp nhằm mục đích tránh một cuộc khủng hoảng liên quan tới cuộc bầu cử một tân Tổng Thống.

Hôm thứ Năm, Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ biểu quyết với đa số 376 phiếu thuận, 1 phiếu chống, thông qua toàn bộ kế hoạch tu chính hiến pháp. Như thế, Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ hội đủ điều kiện 2/3 đa số cần thiết để chấp thuận các sự sửa đổi mà không phải tổ chức trưng cầu dân ý.

Một biện pháp khác sẽ thay đổi nhiệm kỳ của Tổng Thống, thay vì chỉ được cầm quyền trong một nhiệm kỳ 7 năm duy nhất, Tổng Thống có thể giữ tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Đảng đương quyền đã đề nghị những sửa đổi vừa kể, sau khi ứng cử viên Tổng Thống của đảng này, Ngoại Trưởng Abdullah Gul, thất bại trong cuộc vận động để được sự ủng hộ của Quốc Hội để có thể đắc cử.

XS
SM
MD
LG