Đường dẫn truy cập

Hạ Viện thông qua dự luật Iraq kèm thời biểu rút quân


Hạ viện Hoa Kỳ do đảng dân chủ kiểm soát đã thông qua một dự luật chuẩn chi cho cuộc chiến tranh Iraq bao gồm cả một thời biểu cho việc dần dần rút phần lớn binh sĩ Mỹ ra khỏi Iraq. Hạ viện đã biểu quyết như vậy với 218 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Thượng viện sẽ cứu xét dự luật này hôm nay, nhưng tổng thống Bush dự định phủ quyết dự luật này.

Cuộc tranh luận về dự luật dung hòa này, dành khoảng 95 tỷ đôla cho các hoạt động quân sự tại Iraq và Afghanistan, đã có những biện luận quen thuộc từ hai đảng dân chủ và cộng hòa.

Đảng dân chủ nói rằng ấn định một thời biểu nhất định sẽ phản ảnh ý muốn của dân chúng Mỹ đưa binh sĩ Mỹ về nước và giảm bớt sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Iraq, và đồng thời áp đặt những kiểm soát mới lên tổng thống.

Còn đảng cộng hòa thì tố cáo đảng dân chủ là báo trước cho quân khủng bố al-Qaida và những ai thổi bùng bạo động phe phái rằng Hoa Kỳ chịu thua. Dân biểu David Dreiser nhấn mạnh rằng đảng dân chủ cũng rút lại sự ủng hộ đối với quân đội Mỹ.

Trong lúc trò chơi chính trị này diễn tiến, binh sĩ của chúng ta sẽ phải chờ đợi ngân khoản mà họ cần phải có để hoàn thành nhiệm vụ, và đất nước chúng ta rơi vào một vụ sa lầy do cấp lãnh đạo đảng dân chủ tại quốc hội này gây ra.

Đảng dân chủ nêu lên điều mà họ gọi là những chính sách thất bại của tổng thống tại Iraq, và dân biểu Jim McGovern đề cập đến việc tổng thống đe dọa phủ quyết dự luật này.

Nếu tổng thống làm như vậy thì ông sẽ nói rõ cho dân chúng Mỹ thấy rằng phương cách duy nhất để cuộc chiến tranh này chấm dứt, phương cách duy nhất để binh sĩ chúng ta trở về với gia đình và người thân của họ, phương cách duy nhất để người Iraq phải chịu trách nhiệm cho chính đất nước của họ và chấm dứt bạo động phe phái, sẽ là nếu quốc hội tìm ra một đường lối để chấm dứt cuộc chiến này.

Dự luật này ấn định một mục tiêu không có tính cách bắt buộc là triệt thoái phần lớn binh sĩ tác chiến Mỹ ra khỏi Iraq vào trước tháng 4 năm 2008, và giai đoạn triệt thoái đầu tiên sẽ khởi sự vào tháng 10 năm nay. Một số binh sĩ sẽ được lưu lại để bảo vệ phái bộ ngoại giao và thực thi các chiến dịch chống khủng bố.

Chủ tịch hạ viện, nữ dân biểu Nancy Pelosi nói rằng dự luật này cũng bao gồm những tiêu chuẩn cho chính phủ Iraq mà tổng thống đã ủng hộ.

Đây là những tiêu chuẩn mà chính tổng thống Bush và chính phủ Iraq đã chấp thuận.

Trước đó các nhà lập pháp đã tham dự một buổi thuyết trình với tư lịnh quân đội Hoa Kỳ tại Iraq tướng David Petraeus. Đảng dân chủ nói rằng buổi thuyết trình này khiến họ càng tin chắc là quốc hội phải áp đặt một thời biểu rút quân, còn đảng cộng hòa thì lại nói rằng họ càng tin rằng làm như vậy sẽ là một lầm lỗi.

Tướng Petraeus nói rằng tuy binh sĩ Mỹ đã đạt được ít nhiều tiến bộ trong việc chống các phần tử cực đoan và al-Qaida song rõ ràng là còn cần phải làm nhiều hơn nữa.

Thật ra chúng ta đang tiến xa hơn những gì tôi mong muốn tại một số khu vực, nhưng tại những nơi khác thì chúng ta vẫn còn thiếu sót.

Thượng viện Hoa Kỳ sẽ cứu xét dự luật hôm nay và nếu dược thông qua, dự luật sẽ được đưa sang tổng thống. Nếu tổng thống phủ quyết dự luật này thì đảng dân chủ sẽ phải soạn thảo lại dự luật và đưa ra cho cả hai viện biểu quyết một lần nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG