Đường dẫn truy cập

Thượng nghị sĩ Mỹ đồng ý về nghị quyết phản đối việc gởi thêm quân đến Iraq


Hai nghị Sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ đã đạt được sự tương nhượng của lưỡng đảng về một nghị quyết phản đối kế hoạch của Tổng Thống Bush gởi thêm hằng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ tới Iraq.

Nghị Sĩ John Wagner thuộc Đảng Cộng Hòa và Nghị Sĩ Carl Levin thuộc Đảng Dân Chủ đã bảo trợ những nghị quyết khác nhau phản đối chính sách mới của Tổng Thống Bush.

Bản dự thảo nghị quyết của Nghị Sĩ Levin chỉ trích Tổng Thống nhiều hơn, khi nói rằng, việc đưa thêm binh sĩ Hoa Kỳ tới Iraq không phù hợp với quyền lợi quốc gia.

Bản dự thảo nghị quyết của Nghị Sĩ Warner ít gay gắt hơn, và bao gồm một điều khoản đề nghị Thượng Viện ủng hộ việc gởi thêm một số binh sĩ Hoa Kỳ tới Iraq.

Nghị quyết mới không có tính cách cưỡng hành loan báo ngày hôm qua đã loại bỏ điều khoản ủng hộ việc gởi thêm một số binh sĩ, và thêm một cam kết bảo vệ các khoản tài trợ cho những binh sĩ đã phục vụ tại Iraq.

Sự kiện này có mục đích đạt được đủ số phiếu ủng hộ của cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa để bảo đảm là nghị quyết này được thông qua.

Lãnh tụ khối đa số tại Thượng Viện, Nghị Sĩ Harry Reid, nói rằng, ông sẽ đưa nghị quyết mới Warner-Levin ra trước Thượng Viện vào tuần tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG