Đường dẫn truy cập

LESSON #340: Fit to be tied, Fit to kill, By fits and starts


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới có từ Fit đánh vần là F-I- T có nghĩa là vừa, hợp hay là xứng đáng. Có lẽ trước đây chúng tôi đã giới thiệu một vài thành ngữ có từ này, nhưng đây cũng là một dịp để quý vị ôn lại với những thí dụ mới. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Fit To Be Tied”, “Fit To Be Tied”.

TEXT: (TRANG): “Fit To Be Tied”nghĩa đen là đáng để bị buộc chặt, và nghĩa bóng là hết sức tức giận đến nỗi người ta phải buộc lại. Tied có động từ là To Tie T-I-E là buộc lại. Trong thí dụ sau đây một thiếu nữ cho biết cha mẹ cô đã tức giận biết bao nhiêu khi cô phạm một lỗi lớn là đi chơi quá giờ cha mẹ cho phép.

VOICE: (PAULINE): I have to be careful today. My parents were fit to be tied last night when I came home after midnight. They just don’t realize how much things have changed since they were sixteen.

TEXT: (TRANG): Cô này nói: Hôm nay tôi phải cẩn thận. Cha mẹ tôi đã hết sức tức giận tối hôm qua khi tôi về nhà sau nửa đêm. Cha mẹ tôi không biết là mọi việc đã thay đổi nhiều đến mức nào kể từ hồi cha mẹ tôi lên 16 tuổi.

Những từ mới mà ta cần biết là: Careful đánh vần là C-A-R-E-F-U-L là cẩn thận To Realize, R-E-A-L-I-Z-E là nhận thức, và To Change đánh vần là C-H-A-N-G-E là thay đổi. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I have to be careful today. My parents were fit to be tied last night when I came home after midnight. They just don’t realize how much things have changed since they were sixteen.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây xin mời chị Pauline đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Fit To Kill”, “Fit To Kill”.

TEXT: (TRANG): “Fit To Kill”nghĩa đen là đáng để giết. Ta thấy To Kill,K-I-L-L là giết. Nhưng sự thật không có gì ghê gớm như vậy. Đây chỉ là một cách nói bóng gió rằng một chuyện gì đó xẩy ra quá độ khiến người khác phải khó chịu. Thí dụ sau đây là về một bà giáo viên tên Lee, nhỏ người nhưng có tiếng cười hết sức to.

VOICE: (PAULINE): Remember professor Lee who used to laugh fit to kill in her classroom ? Physically she was a small woman but you could hear her laughter throughout the whole first floor !

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Các bạn có nhớ giáo sư Lee hay không? Bà ấy thường cười đến điếc cả tai mọi người trong lớp học của bà. Bà là một phụ nữ nhỏ người nhưng có một tiếng cười to vang dội suốt tầng lầu nhất.

Những từ mới là: Professor đánh vần là P-R-O-F-E-S-S-O-R là gíao sư, Physically, P-H-Y-S-I-C-A-L-L-Y là về mặt thể chất, và Laughter đánh vần là L-A-U-G-H-T-E-R là tiếng cười. Và bây giờ chị Pauline sẽ đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Remember professor Lee who used to laugh fit to kill in her classroom? Physically she was a small woman but you could hear her laughter throughout the whole first floor !

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “By Fits and Starts”, “By Fits and Starts”.

TEXT: “By Fits and Starts”gồm có Fit ở đây nghĩa là từng cơn một, và Start, S-T-A-R-T là khởi đầu. Vì thế ‘Fits and Starts”dùng để chỉ một hành động thất thường, từng đợt một, khi có khi không. Trong thí dụ sau đây, một bà mẹ than phiền về cậu con trai của bà tên Joe không chịu sửa chữa những máy móc mà cậu dùng.

VOICE: (PAULINE): The radio only works by fits and starts, but Joe simply doesn’t bother to fix it. I guess he was born careless, because almost everything he has keeps breaking down all the time.

TEXT: (TRANG): Bà mẹ này nói: Cái radio này có lúc nghe được có lúc không, nhưng Joe con tôi chẳng chịu sửa cái radio này. Có lẽ nó sinh ra là đã có tính cẩu thả, bởi vì hầu như bất cứ cái gì mà con tôi có cũng bị hỏng.

Ta thấy động từ To Bother đánh vần là B-O-T-H-E-R là áy náy, băn khoăn,To Fix, F-I-X là sửa chữa, Careless đánh vần là C-A-R-E-L-E-S-S là cẩu thả, và To Break Down đánh vần là B-R-E-A-K và D-O-W-N là bị hỏng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): The radio only works by fits and starts, but Joe simply doesn’t bother to fix it. I guess he was born careless, because almost everything he has keeps breaking down all the time.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vưà rồi đã kết thúc bài học thành ngữ hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới có từ Fit. Một là Fit To Be Tied là rất giận dữ, hai là Fit To Kill là làm một điều gì quá độ khiến người khác phải khó chịu, và ba là By Fits and Starts là một hoạt động không liên tục, khi có khi không. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặïp lại qúy vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG