Đường dẫn truy cập

Tổng thống Nam Triều Tiên đề nghị sửa đổi hiến pháp


Tổng thống Nam Triều Tiên Roh Moo-hyun đề nghị thay đổi bản hiến pháp của nước này để cho phép các nhà lãnh đạo tương lai có cơ hội trở lại nhiệm sở lần thứ nhì.

Đề nghị này thay đổi nhiệm kỳ Tổng thống hiện nay là chỉ một nhiệm kỳ 5 năm thành hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 4 năm. Ông Roh đã trình bày ý kiến trước công chúng trong bài diễn văn được truyền hình đi khắp nước hôm nay.

Ông nói rằng hệ thống hiện nay khiến các Tổng thống không thể nhận lãnh trách nhiệm của họ vì việc làm của họ không được cử tri đánh giá.

Ông Roh cũng nói rằng chế độ hiện nay có thể tạo ra khủng hoảng trong nước vì gây khó khăn cho nhà lãnh đạo trong việc điều hành viêïc nước vào thời điểm cuối nhiệm kỳ.

Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên cho biết ông sẽ đưa ý kiến sửa đổi hiến pháp cho quốc hội biểu quyết trong một ngày gần đây để có đủ thì giờ hoàn tất sự thay đổi này trước khi người kế nhiệm của ông nhậm chức.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG