Đường dẫn truy cập

Kỷ niệm ngày Nhân Quyền Quốc Tế


Hôm nay ngày 10 tháng 12 là Ngày Nhân Quyền Quốc Tế. Ngày kỷ niệm này trong năm nay đặt trọng tâm vào việc đẩy mạnh nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên thế giới.

Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi chính phủ các nước hãy cấp bách xóa nạn nghèo khó và chấm dứt sự đối xử phân biệt, là những yếu tố tước đoạt các quyền con người cơ bản của những người nghèo.

Liên Hiệp Quốc nói rằng nghèo vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của những vi phạm nhân quyền. Liên Hiệp Quốc nói rằng thành phần nghèo bị phủ nhận các quyền của họ và là nạn nhân của sự đối xử phân biệt và sách nhiễu.

Ông Mac Darrow, người điều phối chương trình Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ thuộc văn phòng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nhận định rằng trong thập niên qua, nghèo được xem như một vấn đề nhân quyền thay vì chỉ là một vấn đề kinh tế. Ông nói rằng các cuộc khảo sát cho thấy người nghèo bị vi phạm dân quyền và các quyền chính trị. Ông Darrow nói rằng:

Người nghèo thiếu phương tiện học hành, thiếu an ninh cá nhân, không đủ khả năng để tham gia vào các vấn đề công hay tham gia vào các bộ phận quyết định chính sách cấp cộng đồng, và thực sự mất khả năng về nhiều mặt. Qua các cuộc nghiên cứu các cơ quan phát triển quốc tế nhận ra rằng người nghèo không thể tham gia vào các hoạt động xã hội, nghèo cũng ảnh hưởng đến việc hành sử các quyền chính trị, kinh tế và là nguyên nhân của nạn phân biệt đối xử.

Ông Darrow nói rằng không phải là điều dễ dàng để người ta thấy rằng người nghèo cũng chịu cảnh vi phạm nhân quyền ngang bằng những vi phạm thô bạo như tra tấn. bị bắt đi mất tích hay bị hành quyết tại chỗ.

Thay vào đó nghèo được xem như một thảm cảnh không thể tránh khỏi. Ông nói rằng người nghèo thường bị đổ lỗi vì chính hoàn cảnh của họ, họ bị cho là lười biếng và không đáng được tưởng thưởng.

Liên Hiệp Quốc nói rằng nghèo như một cái vòng lẩn quẩn có khuynh hướng tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nạn nghèo khó có mặt ở mọi nơi, ngay cả ở các nước giàu, và phụ nữ thường là thành phần chịu đau khổ nhất vì nghèo.

Trong khuôn khổ của chương trình Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc, các nước đã cam kết xóa cảnh cùng khổ trước năm 2015. Liên Hiệp Quốc nói rằng thời gian để thực hiện lời cam kết này đang trôi qua và thúc giục chính phủ các nước đẩy mạnh tiến trình này. Liên Hiệp Quốc nói rằng xóa nghèo là một nhân quyền.

Ngày Nhân Quyền Quốc Tế là ngày kỷ nhiệm bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế được Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 sau thế chiến thứ 2.

Năm 1966, hai công ước khác là Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị và Dân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Quyền Kinh Tế Xã Hội và Văn Hóa ra đời. Ba công ước này được kết hợp trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG