Đường dẫn truy cập

LESSON #335: Pain in the neck, Break your neck


Mời các bạn theo dõi bài học thành ngữ English American Style số 335 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang phụ trách. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Neck, đánh vần là N-E-C-K, nghĩa là cái cổ.

VOICE: (PAULINE): Sure! The first idiom is ”Pain In The Neck”, “Pain In The Neck”.

TEXT: (TRANG): ”Pain in the Neck” có một từ mới là Pain, P-A-I-N nghĩa là sự đau đớn. Người Mỹ dùng”Pain In The Neck”để chỉ một người hay làm phiền người khác, khiến người ta khó chịu y như là bị đau cổ vậy. Trong thí dụ thứ nhất sau đây, ta hãy nghe một bà than phiền về người láng giềng của bà ấy.

VOICE: (PAULINE): Listening to that guy in the apartment next door play his drum as loud as he can every night until 10:00 o’clock is getting to be a real pain in the neck for my husband and me.

TEXT: (TRANG): Bà này nói: Nghe anh chàng trong căn phòng bên cạnh đánh trống thật to mỗi đêm cho tới 10 giờ tối đang ngày càng khiến cho nhà tôi và tôi hết sức bực dọc.

Ta thấy từ Apartment đánh vần là A-P-A-R-T-M-E-N-T căn nhà, hay căn hộ, và Drum, đánh vần là D-R-U-M là cái trống. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Listening to that guy in the apartment next door play his drum as loud as he can every night until 10:00 o’clock is getting to be a real pain in the neck for my husband and me.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai tiếp theo đây, chị Pauline nói về điều xảy ra trong một rạp chiếu bóng khiến cho chị khó chịu.

VOICE: (PAULINE): Different things annoy different people. For me, for example the worst pain in the neck is somebody who sits behind me in a movie theater and talks to his friends all the time the picture is on.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Người ta thường bị khó chịu vì những chuyện khác nhau. Chẳng hạn như đối với tôi, điều khó chịu nhất là một người nào đó ngồi đàng sau lưng tôi trong rạp chiếu bóng và nói chuyện không ngừng với bạn bè trong lúc cuốn phim đang chiếu trên màn ảnh.

Những từ mới đáng chú ý là: Different đánh vần là D-I-F-F-E-R-E-N-T là khác nhau, To Annoy đánh vần là A-N-N-O-Y là gây khó chịu , Theater, T-H-E-A-T-E-R là rạp hát hay rạp chiếu bóng, và Picture đánh vần là P-I-C-T-U-R-E là một cuốn phim. Và bây giờ xin mời qúy vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Different things annoy different people. For me, for example the worst pain in the neck is somebody who sits behind me in a movie theater and talks to his friends all the time the picture is on.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is ”Break Your Neck”, “Break Your Neck”.

TEXT: (TRANG): “Break Your Neck”có một từ mới là Break đánh vần là B-R-E-A-K nghĩa là bẻ gãy, hay là gẫy. Người Mỹ dùng”Break Your Neck” khi muốn nói là làm việc cực khổ và hết sức mình. Thí dụ thứ nhất nói về một bà mẹ quá vất vả nuôi con mà lại thất vọng vì con cái trở nên hư đốn.

VOICE: (PAULINE): I broke my neck trying to raise my kids right. And look at the way they pay me back! The older son dropped out of college, the younger one is too lazy to look for work, and my daughter ran away with a travelling salesman.

TEXT:(TRANG): Bà mẹ này than thở như sau: Tôi làm lụng hết sức vất vả và cố tìm cách nuôi con cho nên người. Thế mà bạn hãy nhìn xem chúng nó trả ơn tôi như thế nào! Con trai lớn bỏ học đại học, còn cậu em thì quá lười biếng không chịu tìm việc làm, và con gái tôi thì bỏ đi theo một anh chàng bán hàng dạo.

Những từ mới mà ta cần biết là: To raise đánh vần là R-A-I-S-E là nuôi nấng, To Drop Out, D-R-O-P, và O-U-T là bỏ học, và To Run Away đánh vần là R-U-N và A-W-A-Y là bỏ nhà ra đi. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I broke my neck trying to raise my kids right. And look at the way they pay me back! The older son dropped out of college, the younger one is too lazy to look for work, and my daughter ran away with a travelling salesman.

TEXT: (TRANG): Thí dụ thứ hai nói về một cô con gái lo ngại về hoàn cảnh gia đình cô.

VOICE: (PAULINE): Dad broke his neck building this business from scratch with nothing but his own two hands. I really hope one of us children can take it over and keep it going when he retires.

TEXT:(TRANG): Cô con gái này nói với các em cô như sau: Cha chúng ta làm việc hết sức cực nhọc để xây dựng cơ sở kinh doanh này từ số không, với hai bàn tay trắng. Chị hết sức mong rằng một người trong chúng ta có thể đảm đang công việc và tiếp tục điều khiển cơ sở sau khi cha về hưu.

Người Mỹ nói From Scratch đánh vần là S-C-R-A-T-C-H là từ số không, từ hai bàn tay trắng, và To Retire đánh vần là R-E-T-I-R-E là về hưu. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Dad broke his neck building this business from scratch with nothing but his own two hands. I really hope one of us children can take it over and keep it going when he retires.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ Neck. Một là Pain in the Neck là một điều gì hay một người làm ta khó chịu, và hai là Break Your Neck nghĩa là làm việc hết sức cực khổ. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG