Đường dẫn truy cập

LESSON #333: Get Up The Nerve, A Lot Of Nerve


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Nerve, đánh vần là N-E-R-V-E nghĩa là dây thần kinh. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): Sure! The first idiom is “To Get Up The Nerve”, “To Get Up The Nerve”.

TEXT: (TRANG): Người Mỹ dùng “To Get Up The Nerve” khi muốn nói họ lấy hết can đảm để làm một điều gì mà họ cho là khó khăn hay nguy hiểm.

Trong thí dụ thứ nhất sau đây, chị Pauline cho rằng công việc của chị đáng được trả lương cao hơn, và chị muốn yêu cầu ông xếp tăng lương.

VOICE: (PAULINE): I’m trying to get up the nerve to walk in and tell Mr. Green I want a 20 percent raise, or else I’ll look for another job where they’ll pay me what I’m really worth.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: tôi đang cố thu hết can đảm để bước vào văn phòng ông Green và nói với ông ấy rằng tôi muốn được tăng lương 20%, nếu không thì tôi sẽ đi tìm một việc khác, nơi mà họ sẽ trả lương xứng đáng với tài năng của tôi.

Ta thấy từ Raise đánh vần là R-A-I-S-E là tăng lương, và Worth, W-O-R-T-H là đáng giá. Và bây giờ xin chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I’m trying to get up the nerve to walk in and tell Mr. Green I want a 20 percent raise, or else I’ll look for another job where they’ll pay me what I’m really worth.

TEXT : (TRANG): Đôi khi thay vì nói “To Get Up The Nerve”, người Mỹ cũng dùng “To Work Up The Nerve” để chỉ cùng một việc. Trong thí dụ sau đây, anh John rất muốn ngỏ lời cầu hôn cô bạn gái mà anh ấy yêu mến, nhưng cho tới nay anh ấy vẫn còn e ngại.

VOICE: (PAULINE): I’ve been going with Susan for three years, and I’m crazy about her. For six months I’ve been trying to work up the nerve to ask her to marry me, but I’m afraid all she’ll do is laugh.

TEXT : (TRANG): Anh John nói: Tôi đi chới với cô Susan đã ba năm nay và tôi say mê cô ấy. Trong sáu tháng qua tôi vẫn cố thu hết can đảm để ngỏ lời cầu hôn với cô ấy nhưng tôi sợ rằng cô ấy chỉ cười tôi mà thôi.

Những từ mới mà ta cần biết là : Crazy đánh vần là C-R-A-Z-Y nghĩa là say mê, điên cuồng, Marry, M-A-R-R-Y nghĩa là kết hôn, và Laugh đánh vần là L-A-U-G-H là cười. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I’ve been going with Susan for three years, and I’m crazy about her. For six months I’ve been trying to work up the nerve to ask her to marry me, but I’m afraid all she’ll do is laugh.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “A Lot Of Nerve”, “A Lot of Nerve”.

TEXT: (TRANG): “A Lot of Nerve” không có nghĩa là nhiều can đảm mà có nghĩa là trơ tráo, không biết xấu hổ. Trong thí dụ thứ nhất sau đây hai vợ chồng cãi nhau về vấn đề ai tiêu quá nhiều tiền. Bà vợ nói:

VOICE: (PAULINE): You’ve really got a lot of nerve telling me I spend too much money when you’re out every night drinking, playing poker, and for all I know chasing other women.

TEXT: (TRANG): Bà vợ nói: Anh thật hết sức trơ tráo khi nói rằng tôi tiêu quá nhiều tiền, trong khi anh đi chơi mỗi đêm, uống rượu, đánh bài, và theo tôi biết thì anh còn đi tán gái nữa.

Ta thấy từ Poker, đánh vần là P-O-K-E-R là bài pôke hay bài xì, và To Chase, C-H-A-S-E là theo đuổi, tán tỉnh. Và bây giờ xin chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): You’ve really got a lot of nerve telling me I spend too much money when you’re out every night drinking, playing poker, and for all I know chasing other women.

TEXT: (TRANG): Đôi khi người Mỹ không dùng “A Lot of Nerve”, mà dùng “Of All The Nerve” để chỉ cùng một việc, như ta thấy trong thí dụ sau đây, khi hai nhân viên trong cùng một văn phòng cãi cọ với nhau.

VOICE: (PAULINE): Of all the nerve! How dare you criticize me for being late this morning? You’re the one who sneaks out half an hour early. At least I work a full eight hours everyday!

TEXT: (TRANG): Nhân viên này nói với người kia như sau: Anh thật là trơ tráo! Tại sao anh dám chỉ trích tôi về việc tôi đi muộn sáng hôm nay? Anh chính là người lén lút về sớm nửa tiếng đồng hồ. Ít ra thì tôi cũng làm việc đủ tám tiếng đồng hồ mỗi ngày!

Ta thấy từ To Criticize đánh vần là C-R-I-T-I-C-I-Z-E là chỉ trích , To Sneak Out, S-N-E-A-K và O-U-T là lén lút ra đi, lẩn tránh công việc. Và bây giờ xin mời chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Of all the nerve! How dare you criticize me for being late this morning. You’re the one who sneaks out half an hour early. At least I work a full eight hours everyday!

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là Get Up The Nerve là thu hết can đảm, và hai là A Lot Of Nerve nghĩa là trơ tráo, không biết hổ thẹn. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG