Đường dẫn truy cập

Lesson #204: Turn In, Turn Out, Turn Up


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có động từ To turn đánh vần là T-U-R-N nghĩa là quay hay là xoay. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOIOCE: (DON) The first idiom is “To turn in”, “ To turn in”.

TEXT: (TRANG) Người Mỹ dùng thành ngữ “To turn in someone“, khi họ muốn nói đến việc chỉ điểm hay giao một người nào đó cho cảnh sát, như chúng ta thấy trong thí dụ sau đây.

VOICE: (DON) The two brothers recently turned in their sister to the police for murdering their father almost twenty years ago. Why did they keep it as a secret for so long? That’s the police’s job to find out.

TEXT: (TRANG) Câu này có nghĩa như sau: Hai anh em đó mới đây đã trao người chị của họ cho cảnh sát về tội đã giết ông bố cách đây gần hai mươi năm. Tại sao họ lại giữ kín bí mật này lâu đến như thế? Công việc của cảnh sát là phải tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ giết người này.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: To murder đánh vần là M-U-R-D-E-R nghĩa là giết người, và Secret đánh vần là S-E-C-R-E-T nghĩa là điều bí mật. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON) The two brothers recently turned in their sister to the police for murdering their father almost twenty years ago. Why did they keep it as a secret for so long? That’s the police’s job to find out.

TEXT: (TRANG) Tiếp theo đây, anh bạn chúng ta xin đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE: (DON) The second idiom is “To turn out”, “To turn out”.

TEXT: (TRANG) Người Mỹ dùng To turn out something để chỉ việc sản xuất một món hàng hay một sản phẩm, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây về một nữ họa sĩ tên là Mary.

VOICE : (DON) Mary only turns out six paintings a year to keep them scarce and make them more expensive. She’s very talented, of coure, so it’s no wonder she already attracts some wealthy collectors.

TEXT: (TRANG) Cô Mary làm gì? Cô ấy chỉ vẽ có 6 bức tranh một năm để tranh của cô trở nên hiếm có và vì thế sẽ đắt tiền hơn. Vì cô ấy có tài cho nên dĩ nhiên cô ấy đã thu hút được một số người giàu có sưu tầm tranh.
Có vài từ mới đáng chú ý là: Painting đánh vần là P-A-I-N-T-I-N-G nghĩa là bức tranh, và Scarce đánh vần là S-C-A-R-C-E có nghĩa là khan hiếm, ít có. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này.

VOICE : (DON) Mary only turns out six paintings a year to keep them scarce and make them more expensive. She’s very talented, of coure, so it’s no wonder she already attracts some wealthy collectors.

TEXT: (TRANG) Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE : (DON) The third idiom is “To turn up” , “To turn up”.

TEXT: (TRANG) To turn up có nghĩa là khám phá ra hay tìm thấy một điều gì sau mot cuộc lùng kiếm. Cách đây ít lâu, một loạt bom nổ đã xảy ra ở thành phố Paris bên Pháp. Cảnh sát Pháp đã tức khắc mở cuộc điều tra, như quý vị nghe sau đây.

VOICE : (DON) The French police have searched a house outside Paris , hoping to turn up more clues to the recent bombings. And I’ve just heard a radio report that a dozen Moslem extremists were arrested.

TEXT: (TRANG) Cảnh sát Pháp đã làm được gì? Họ đã lục soát một căn nhà ở ngoại ô thủ đô Paris và hy vọng tìm thấy thêm manh mối của các vụ nổ bom hồi gần đây. Và tôi mới nghe một bản tin trên đài phát thanh nói rằng một chục người Hồi giáo cực đoan đã bị bắt.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: To search đánh vần là S-E-A-R-C-H nghĩa là lục soát, Clue đánh vần là C-L-U-E nghĩa là manh mối , và Extremist đánh vần là E-X-T-R-E-M-I-S-T gnhĩa là người cực đoan. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : (DON) The French police have searched a house outside Paris , hoping to turn up more clues to the recent bombings. And I’ve just heard a radio report that a dozen Moslem extremists were arrested.

TEXT: (TRANG) Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là To turn in someone nghĩa là diềm chỉ hay giao mot người nào cho cảnh sát, hai là To turn out nghĩa là sản xuất, và ba là To turn up nghỉa là tìm thấy hay khám phá ra một điều gì. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG