Đường dẫn truy cập

Lesson #110: Sweet Nothings, Here Goes Nothing, Nothing Doing, and Nothing Flat


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ Nothing, nghĩa là Không có gì cả. Nothing là một từ rất thông dụng trong đời sống hàng ngày ở Mỹ. Vì thế trong bài học ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ trong đó có từ Nothing mà người Mỹ hay dùng. Đó là Sweet Nothings, Here Goes Nothing, Nothing Doing, và Nothing Flat. Chúng tôi xin nhắc lại, 4 thành ngữ mới này là Sweet Nothings, Here Goes Nothing, Nothing Doing, và Nothing Flat. Mỗi thành ngữ sẽ được dùng trong một thí dụ mà thôi.

Khi một người nói những lời ca tụng ngọt ngào với người yêu nhưng nhiều khi không có nghĩa lý gì cả, người Mỹ dùng thành ngữ Sweet Nothings, trong đó từ Sweet, đánh vấn là S-W-E-E-T, có nghĩa là ngọt ngào. Trong thí dụ sau đây, một ông cảnh cáo cô em gái về người bạn trai mà cô ấy hẹn đi chơi tối nay. Xin mời anh Don Benson:

AMERICAN VOICE:(DON BENSON): Sis, be careful of that guy Peter you have a date with tonight. I hear he's expert at using sweet nothings to get his way with a girl. Later she finds out that's what they mean--nothing!

TEXT: (TRANG): Ông anh cảnh cáo cô em như sau: Này em, hãy cẩn thận đối với anh chàng Peter mà em hẹn đi chơi tối nay. Anh nghe nói anh ta chuyên môn nói ngon nói ngọt với các cô gái để họ nghe lời anh ta. Sau đó họ khám phá ra rằng đó là những lời rỗng tuếch không có ý nghĩa gì cả.

Trong thí dụ này ta thấy có từ Sis, đánh vần là S-I-S, viết tắt của chữ Sister, nghĩa là chị hay em gái; Careful, đánh vần là C-A-R-E-F-U-L, nghĩa là cẩn thận; và Date, đánh vần là D-A-T-E, nghĩa là buổi hẹn hò để đi chơi. Bây giờ anh Don sẽ đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE:(DON): Sis, be careful of that guy Peter you have a date with tonight. I hear he's expert at using sweet nothings to get his way with a girl. Later she finds out that's what they mean--nothing!

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai là Here Goes Nothing! có nghĩa là chắc chẳng được tích sự gì cả! Đây là câu mà người ta thường nói ngay trước khi làm một việc gì mà người ta sợ sẽ thất bại. Đây là lời nói khi lần đầu tiên người ta đang trên cao nhảy xuống hồ bơi, hay trượt tuyết xuống một sườn đồi dốc mà không tin vào tài mình. Trong thí dụ sau đây, một người sắp đọc một bài diễn văn, một điều anh ta rất sợ hãi. Anh ta nói với bạn là anh Jack như sau trước khi bước lên diễn đàn:

AMERICAN VOICE: (DON): Well, Jack, here goes nothing! Right now, I wish I'd spent a lot more time preparing. It's a tough audience I hear. Right now, I'd rather be anywhere else, even at the dentist!

TEXT: (TRANG): Anh ta nói: Này anh Jack, chắc tôi chẳng làm được tích sự gì cả. Ngay lúc này tôi ước gì đã dành nhiều thì giờ hơn để chuẩn bị. Tôi nghe nói cử tọa có vẻ khó tính lắm. Tôi ước gì có mặt ở chỗ khác, ngay cả ở chỗ nha sĩ để nhổ răng cũng được!

Những từ mới cần chú ý là: To Prepare, đánh vần là P-R-E-P-A-R-E, nghĩa là chuẩn bị; Audience, đánh vần là A-U-D-I-E-N-C-E, nghĩa là cử tọa; và Dentist, đánh vần là D-E-N-T-I-S-T, nghĩa là nha sĩ. Đến đây mời quý vị nghe anh Don nhắc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Well, Jack, here goes nothing! Right now, I wish I'd spent a lot more time preparing. It's a tough audience I hear. Right now, I'd rather be anywhere else, even at the dentist!

TEXT: (TRANG): Khi người Mỹ mạnh mẽ từ chối một lời yêu cầu nào đó, thay vì nói giản dị là No thì họ dùng thành ngữ Nothing Doing để nhấn mạnh sự từ chối này. Trong thí dụ sau đây, một cậu con trai vừa hỏi mượn chiếc xe hơi của cha cậu để đưa bạn gái đi chơi, Cha cậu gạt phắt chuyện này đi:

AMERICAN VOICE: (DON): I tell you, nothing doing! I just paid $900 to fix my car after that accident you got into last week. Didn't I tell you you can't drive my car again until you learn to be a safe driver?

TEXT: (TRANG): Người cha trả lời như sau: Cha nói cho con biết, không được đâu! Cha mới trả 900 đô la để sửa xe sau tai nạn của con hồi tuần trước. Cha đã nói với con là không được lái xe của cha nữa cho đến khi nào con biết lái xe an toàn cơ mà?

Có vài từ mới cần biết là: Accident, đánh vần là A-C-C-I-D-E-N-T, nghĩa là tai nạn; To Fix, đánh vần là F-I-X, nghĩa là sửa chữa; và Safe, đánh vần là S-A-F-E, nghĩa là an toàn. Đến đây anh Don sẽ đọc lại cho chúng ta nghe thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): I tell you, nothing doing! I just paid $900 to fix my car after that accident you got into last week. Didn't I tell you you can't drive my car again until you learn to be a safe driver?

TEXT:(TRANG): Thành ngữ thứ tư có dùng từ Nothing là Nothing Flat có một từ mới là Flat, đánh vần là F-L-A-T, nghĩa là dứt khoát. Khi một người thắng một cuộc chạy đua trong 2 phút đúng và không có giây nào cả, người Mỹ gọi đó là 2 minutes flat. Vì thế Nothing Flat có nghĩa là không có giây nào cả, tức là ngay tức khắc. Ta hãy nghe một ông chồng ngồi ở sở gọi điện thoại cho bà vợ báo tin là ông ta đă phải làm việc muộn, nhưng ông sẽ về ngay bây giờ:

AMERICAN VOICE: (DON): Darling, I had to stay overtime to finish up writing that contract. But I just finished and I'll be there for dinner in nothing flat. Sorry to keep you waiting!

TEXT: (TRANG): Ông chồng nói: Em ơi, anh đã phải ở lại làm thêm giờ phụ trội để viết cho xong bản hợp đồng này. Nhưng anh vừa làm xong, và sẽ về nhà ăn tối ngay tức khắc. Anh xin lỗi đã để em phải chờ!

Có hai từ mới đáng chú ý là Overtime, đánh vần là O-V-E-R-T-I-M-E, nghĩa là quá giờ quy định hay giờ phụ trội; và Contract, đánh vần là C-O-N-T-R-A-C-T, nghĩa là hợp đồng. Bây giờ quý vị nghe lại câu nói của ông chồng:

AMERICAN VOICE: (DON): Darling, I had to stay overtime to finish up writing that contract. But I just finished and I'll be there for dinner in nothing flat. Sorry to keep you waiting!

TEXT: (TRANG): Thành ngữ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 4 thành ngữ mới. Đó là Sweet Nothings, nghĩa là những lời nói ngọt rỗng tuếch; hai là Here Goes Nothing, nghĩa là chắc không được tích sự gì hết; ba là Nothing Doing, nghĩa là không được đâu; và bốn là Nothing Flat, nghĩa là ngay tức khắc. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG