Đường dẫn truy cập

Lesson # 53 Sitting Pretty, Rolling In Clover, Happy As A Clam.


Huyền Trang xin kính chaò quý vị thính giả. Chắc quý vị cũng biết là trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, một trong những quyền được bảo đảm cho mọi người sinh ra trên đời là quyền mưu tìm hạnh phúc trong cuộc sống. Điều này chứng tỏ rằng vấn đề hạnh phúc quả là khá quan trọng đối với người Mỹ, và cũng vì thế mà người Mỹ có rất nhiều thành ngữ nói đến hạnh phúc. Hôm nay, Huyền Trang xin chọn 3 thành ngữ thông dụng nó về một tình trạng thoải mái sung sướng mà ai cũng mong muốn. Đó là Sitting Pretty, Rolling in Clover, và Happy As A Clam. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ mới là Sitting Pretty, Rolling In Clover, và Happy As A Clam.

Thành ngữ thứ nhất là Sitting Pretty gồm có chữ Sit đánh vần là S-I-T nghĩa là ngồi và Pretty đánh vần là P-R-E-T-T-Y nghĩa là xinh đẹp. Tuy nhiên thành ngữ Sitting Pretty không có nghĩa là ngồi một cách xinh đẹp mà là ngồi hưởng thụ vì được may mắn. Tiếng Việt chắc đôi khi quý vị cũng có nghe một thành ngữ hơi tương tự như thế là "Ngồi mát ăn bát vàng", như ta sẽ thấy trong thí dụ sau đây về một người nói về bạn anh tên Joe, một nhà nông.

AMERICAN VOICE: My friend Joe has been a poor farmer working hard all his life. But he is sitting pretty from now on: A big oil company found a big pool of oil under his land and today he is a millionaire.

TEXT: (TRANG): Người này nói về bạn anh ta như sau: Bạn tôi tên Joe là một nhà nông nghèo làm việc khó nhọc suốt đời. Nhưng từ giờ trở đi thì anh ta được thoải mái ngồi mát ăn bát vàng rồi. Một công ty dầu lớn đã tìm thấy một mỏ dầu to dưới đất của anh ta, và bây giờ anh ta là triệu phú.

Có một vài chữ mới chúng ta cần biết là: Farmer đánh vần là F-A-R-M-E-R nghĩa là nông gia. To Work Hard đánh vần là W-O-R-K và H-A-R-D nghĩa là làm việc cực nhọc. Pool đánh vần là P-O-O-L nghĩa là cái ao hay cái vũng, và Millionaire đánh vần là M-I-L-L-I-O-N-A-I-R-E nghĩa là nhà triệu phú. Bây giờ ta hãy nghe lại câu chuyện về anh Joe và để ý đến cách dùng thành ngữ Sitting Pretty.

AMERICAN VOICE : My friend Joe has been a poor farmer working hard all his life. But he is sitting pretty from now on: A big oil company found a big pool of oil under his land and today he is a millionaire.

TEXT: (TRANG): Trong một trận giao tranh, khi phe bên này sắp tràn lên phía trước mà phe bên kia không chịu lùi bước mà vẫn đứng nguyên tại chỗ bên cạnh các khẩu súng của họ để tiếp tục bắn, thì người Mỹ gọi thái độ can đảm này là Stick To Your Guns. Thành ngữ này gồm động từ To Stick đánh vần là S-T-I-C-K nghĩa là gắn chặt vào, và Gun đánh vần là G-U-N nghĩa là khẩu súng. Ngày nay, thành ngữ Stick To Your Guns có nghĩa là giữ vững lập trường của mình dù có ai chỉ trích. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một người cha khuyên con gái sắp đi học đại học xa nhà:

AMERICAN VOICE: Honey, I hear some students at this school are foo ling around with drugs. But I know that you will stick to your guns and keep saying No to people who want you to try the stuff.

TEXT: (TRANG): Người cha nói với cô con gái như sau: Này con yêu, cha nghe nói là môt vài sinh viên ở trường đó chơi dại dột bàng cách dùng ma tuý. Nhưng cha biết rằng con sẽ giữ vững lập trường của con và sẽ từ chối mỗi khi có người muốn con dùng thử chất độc này.

Một số chữ mà ta cần biết là: Honey đánh vần là H-O-N-E-Y nghĩa là mật ong hay là tiếng dùng để gọi người thân, To Fool Around đánh vần là F-O-O-L và A-R-O-U-N-D nghĩa là xử sự một cách dại dột, và Drug đánh vần là D-R-U-G nghĩa là thuốc hay ma túy. Bây giờ ta hãy nghe lại lời khuyên của người cha, và chú ý đến cách dùng thành ngữ Stick To Your Guns:

AMERICAN VOICE : Honey, I hear some students at this school are foo ling around with drugs. But I know that you will stick to your guns and keep saying No to people who want you to try the stuff.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba trong bài học hôm nay là A Shot In The Dark, gồm có chữ Shot đánh vần là S-H-O-T nghĩa là một phát súng, và Dark đánh vần làD-A-R-K nghĩa là bóng tối. Khi quý vị bắn một phát súng trong bóng tối thì chắc chắn là quý vị bắn bừa chứ không tin là mình bắn trúng mục tiêu. Vì thế thành ngữ To Take A Shot In the Dark có nghĩa là đoán một cách hú họa, cầu may, chứ không có gì là chắc chắn cả. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một sinh viên không chịu học bài nên khi đi thi phải đoán mò để trả lời những câu hoiû trong bài thi:

AMERICAN VOICE: Man, I know I flunked that exam cold! I didn’t know even half the answers. All I could do was to take a whole lot of shots in the dark and hope I made some lucky guesses.

TEXT:(TRANG): Sinh viên này nói như sau: Trời ơi! Tôi biết là tôi thi trượt rồi. Tôi không biết đến phân nửa số câu trả lời trong bài thi. Tôi chỉ có thể đoán mò và mong là được ít nhiều may mắn.

Có những chữ mới cần biết là: To Flunk đánh vần là F-L-U-N-K nghĩa là thi trượt. Answer đánh vần là A-N-S-W-E-R nghĩa là câu trả lời, Lucky đánh vần là L-U-C-K-Y nghĩa là may mắn, và Guess đánh vần là G-U-E-S-S nghĩa là lời đoán.

Bây giờ ta hãy nghe lại lời tâm sự của cậu sinh viên này, và để ý đến cách dùng thành ngữ To Take A Shot In The Dark:

AMERICAN VOICE: Man, I know I flunked that exam cold! I didn’t know even half the answers. All I could do was to take a whole lot of shots in the dark and hope I made some lucky guesses.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Take A Shot In The Dark đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là To Shoot From The Hip nghĩa là hành động vội vã thiếu suy xét, hai là To Stick To Your Guns nghĩa là giữ vững lập trường mặc những lời chỉ trích, và ba là To Take A Shot In The Dark nghĩa là đoán mò. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp./.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG