Đường dẫn truy cập

IMF: Châu Á cần chuyển đổi kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ


Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế nói rằng các quốc gia Châu Á cần phải chuyển đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ nếu khu vực này muốn tiếp tục đà tăng trưởng mạnh như hiện nay.

Trong bản Phúc Trình bán niên, Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế nói rằng các quốc gia Châu Á đang tiến những bước dài, nhưng vẫn còn rất lâu mới bắt kịp được mức lợi tức của các quốc gia tiên tiến.

Phúc trình nhấn mạnh đến khu vực dịch vụ, mà theo Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế thì năng suất của các quốc gia Châu Á đã bị sút giảm.

Phúc trình nói rằng nếu các quốc gia chú trọng hơn nữa để phát triển công nghiệp và dịch vụ thì họ sẽ có thể giảm được nạn nghèo khó ở các khu vực nông thôn và nâng cao đà tăng trưởng kinh tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG