Đường dẫn truy cập

LESSON #324: On the ropes, Enough rope to hang yourself


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị bài cuối trong ba bài có từ Rope là sợi dây thừng. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “On The Ropes”, “On The Ropes”.

TEXT: (TRANG): “On The Ropes” nghĩa đen là trên sợi dây thừng. Thành ngữ này phát xuất từ giới đấu quyền Anh, khi một võ sĩ đuối sức phải đứng dựa vào vòng đai bằng dây thừng quanh võ đài để khỏi rơi xuống đất và thua cuộc. Vì thế người Mỹ dùng “On the Ropes”để chỉ một tình trạng khó khăn, gần như tuyệt vọng.

Trong thí dụ thứ nhất sau đây chúng ta sẽ xem một siêu thị mới mở có ảnh hưởng như thế nào đối với các tiệm buôn nhỏ trong một cộng đồng.

VOICE: (PAULINE): When this big supermarket opened, it undercut existing prices and offered more variety of ethnic foods. Most of the small shops were on the ropes in a short time and some have already closed.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Khi siêu thị lớn này mở cửa, họ đã bán phá giá và bán nhiều mặt hàng đặc sản hơn các tiệm khác. Phần đông các tiệm nhỏ đã gặp khó khăn sau một thời gian ngắn, và một số tiệm đã đóng cửa.

Một số từ mới đáng chú ý là: Supermarket đánh vần là S-U-P-E-R-M-A-R-K-E-T nghĩa là siêu thị, To Undercut, U-N-D-E-R-C-U-T là bán với giá rẻ hơn, và Ethnic đánh vần là E-T-H-N-I-C nghĩa là riêng của một sắc tộc. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): When this big supermarket opened, it undercut existing prices and offered more variety of ethnic foods. Most of the small shops were on the ropes in a short time and some have already closed.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai, chị Mary đang gặp khó khăn, và một người bạn của chị ngỏ ý muốn giúp đỡ.

VOICE: (PAULINE): We ought to do something to cheer Mary up. She’s really on the ropes these days. She got passed over for promotion, and a few days later her husband had a stroke and is still in the hospital.

TEXT: (TRANG): Người bạn của chị Mary nói: Chúng ta nên làm một điều gì đó để làm cho chị Mary vui lên. Chị đã bị bỏ qua không được thăng chức, rồi vài ngày sau đó chồng chị bị tai biến mạch máu não và bây giờ vẫn còn ở trong bịnh viện.

Ta thấy To cheer up đánh vần là C-H-E-E-R và U-P là làm cho vui lên, Promotion đánh vần là P-R-O-M-O-T-I-O-N nghĩa là sự thăng chức, và Stroke S-T-R-O-K-E là tai biếân mạch máu não. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): We ought to do something to cheer Mary up. She’s really on the ropes these days. She got passed over for promotion, and a few days later her husband had a stroke and is still in the hospital.

TEXT : (TRANG): Tiếp theo đây mời quý vị nghe thí dụ thứ hai.

VOICE : (PAULINE): The second idiom is “Enough Rope To Hang Yourself”, “Enough Rope To Hang Yourself”.

TEXT: (TRANG): “Enough Rope To Hang Yourself” nghĩa đen là đưa cho một người nào đủ dây thừng để cho người đó tự treo cổ chết. Sự thật không có gì ghê gớm đến nhu vậy, nhưng thành ngữ này có nghĩa là cố ý để cho một người nào làm một điều gì sai lạc khiến cho họ bị thất bại. Thí dụ thứ nhất sau đây là về cô Sally một nhân viên khó chịu, không được cảm tình của các đồng nghiệp trong sở.

VOICE: (PAULINE): Sally is not doing well on this project, but we’ll just stand by and let her struggle with all the problems. Maybe we’ll give her enough rope to hang herself, and she’ll be off the job.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Cô Sally làm việc kém cỏi trong dự án này, nhưng chúng ta sẽ cứ để cho cô ấy tự vật lộn với mọi vấn đề khó khăn. Có lẽ chúng ta sẽ không giúp đỡ gì hết để cho cô ấy bị thất bại và cô ấy sẽ bị loại ra khỏi dự án này.

Những từ mới đáng chú ý là: Project P-R-O-J-E-C-T là dự án hay một công trình, To Stand By S-T-A-N-D và B-Y nghĩa là đứng sang một bên, và To Struggle đánh vần là S-T-R-U-G-G-L-E, Struggle là vật lộn, đấu tranh. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE:(PAULINE): Sally is not doing well on this project, but we’ll just stand by and let her struggle with all the problems. Maybe we’ll give her enough rope to hang herself, and she’ll be off the job.

TEXT:(TRANG): Đôi khi trong lãnh vực chính trị, cách tốt nhất là cứ để cho đối thủ của mình tuyên bố liên tục không ngừng. Trong thí dụ thứ hai sau đây một nghị sĩ thảo luận với một bạn đồng viện về một phương cách đánh bại một đối thủ của ông.

VOICE: (PAULINE): We could ask the chairman to limit the debate. But let’s give this guy enough rope to hang himself. Let him talk as long as he wants. The longer he talks the more votes he will lose.

TEXT: (TRANG): Nghị sĩ này nói: Chúng ta có thể yêu cầu ông chủ tịch hạn chế cuộc tranh luận. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên để cho đối thủ của chúng ta tự làm lỗi rồi thất bại. Hãy để cho ông ta nói bao lâu mà ông ta muốn. Ông ta càng nói nhiều bao nhiêu thì ông ta lại càng mất thêm nhiều phiếu bấy nhiêu.

Ta thấy từ Chairman đánh vần là C-H-A-I-R-M-A-N là chủ tịch của một đảng hay một ủy ban, To limit L-I-M-I-T là hạn chế, và Debate đánh vần là D-E-B-A-T-E là cuộc tranh luận. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): We could ask the chairman to limit the debate. But let’s give this guy enough rope to hang himself. Let him talk as long as he wants. The longer he talks the more votes he will lose.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ Rope. Một là On The Ropes là ở trong một tình trạng khó khăn, và hai là Enough Rope to Hang Yourself là để cho một người tự hành động mà không giúp đỡ để cho họ bị thất bại. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG