Đường dẫn truy cập

LHQ: Tình trạng sử dụng lao động trẻ em ở Kampuchia vẫn tiếp diễn


Một phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng tình trạng sử dụng lao động trẻ em ở Kampuchia vẫn lan tràn và tiếp tục là một trở ngại đối với lãnh vực giáo dục, phát triển và xóa đói giảm nghèo tại các nước Đông Nam Á.

Phúc trình được phổ biến trong tuần này được thực hiện bởi Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNICEF và Tổ Chức Lao Động Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới, nói rằng hơn 50% trẻ em ở vào tuổi từ 7 đến 14 đang phải lao động.

Phúc trình cũng ghi nhận là 75% số trẻ em này được thuê làm việc trong khu vực nông nghiệp, mà theo lời các giới chức là một trong những khu vực nguy hiểm nhất.

Luật của Kampuchia cấm trẻ em dưới 15 tuổi lao động. Tuy nhiên nhiều trẻ em còn nhỏ tuổi hơn làm việc với gia đình của các em vì lý do kinh tế.

Phúc trình nói rằng vấn đề lao động trẻ em không chỉ gây phương hại cho trẻ em mà còn cản trở phát triển kinh tế và mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Phúc trình đưa ra khuyến nghị về giáo dục trẻ em và các biện pháp khuyến khích để các em tiếp tục đi học.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG