Đường dẫn truy cập

Ngân hàng Thế giới ngưng tài trợ cho 3 đề án phát triển của Kampuchia


Ngân hàng Thế giới ngưng tài trợ cho 3 đề án phát triển của Kampuchia vì có bằng chứng cho thấy có thâm lạm và gian trá.

Ngân hàng này không nói số tiền liên can đến 3 đề án này là bao nhiêu, mà chỉ nói rằng các đề án đó có liên hệ đến quản lý đất đai, cơ sở hạ tầng ở tỉnh và nông thôn, và nguồn cung cấp nước.

Ngân hàng Thế giới nói rằng họ hết sức khổ tâm khi phải tạm ngưng các đề án này, vì mục đích của chúng là giúp đỡ những người nghèo nhất tại Kampuchia.

Ngân hàng cho biết đề án không thể nào tiếp tục khi chưa giải quyết được những chuyện bất thường về tiền bạc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG