Đường dẫn truy cập

LESSON #322: To rope someone in, At the end of your rope


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới trong đó có từ Rope đánh vần là R-O-P-E, nghĩa là sợi dây thừng, dây chão, và trong trường hợp Rope được dùng như một động từ thì nó có nghĩa là buộc một người nào đó bằng dây thừng. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “To Rope Someone In”, “To Rope Someone In”.

TEXT: “To Rope Someone In” là lôi cuốn hay dụ dỗ một người nào. Trong thí dụ thứ nhất sau đây, một người chủ một câu lạc bộ thể thao đã bị cảnh sát phạt tiền về tội quảng cáo không đúng sự thật.

VOICE: (PAULINE): The health club owner admitted that he roped in young girls with ads in college papers saying they could join the club for free. But it was all a trap to sign them up for a long-term, expensive membership.

Câu này có nghĩa như sau: Người chủ câu lạc bộ thể thao công nhận rằng ông ta đã dụ dỗ các cô gái trẻ tuổi bằng những bài quảng cáo trên các báo ở đại học nói rằng họ có thể gia nhập câu lạc bộ mà không phải đóng tiền. Nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy để dụ dỗ họ ký những hợp đồng dài hạn và đắt tiền.

Ta thấy từ Health Club đánh vần là H-E-A-L-T-H và C-L-U-B là câu lạc bộ thể thao, Ads , A-D-S là bài quảng cáo, Trap đánh vần là T-R-A-P là cái bẫy, và Membership, M-E-M-B-E-R-S-H-I-P là tư cách hội viên. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): The health club owner admitted that he roped in young girls with ads in college papers saying they coul join the club for free. But it was all a trap to sign them up for a long-term, expensive membership.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai sau đây, một bà mẹ thổ lộ mọi nỗi tức giận của bà cho một người bạn. Dường như bà rất bất mãn về người thanh niên mà con gái bà muốn lấy làm chồng.

VOICE: (PAULINE): I’m afraid she’s been completely roped in by that loser! You see, he’s got no family, and no money! I always believed she was smart. How can I accept such a marriage! I’m so disappointed in her!

TEXT:(TRANG): Bà mẹ này nói: Tôi e rằng con gái tôi đã bị anh chàng bất tài đó dụ dỗ. Chị thấy không, anh ta không có gia đình , không có tiền bạc. Trước đây lúc nào tôi cũng tin rằng con tôi rất khôn ngoan. Làm sao tôi có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy! Tôi hết sức thất vọng về con gái tôi!

Những từ mới đáng chú ý là: LOSER đánh vần là L-O-S-E-R người thua, người bất tài, Smart , S-M-A-R-T là khôn ngoan, và Disappointed, đánh vần là D-I-S-A-P-P-O-I-N-T-E-D nghĩa là thất vọng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I’m afraid she’s been completely roped in by that loser! You see, he’s got no family, and no money! I always believed she was smart. How can I accept such a marriage! I’m so disappointed in her!

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “At The End of Your Rope”, “At The End Of Your Rope”.

TEXT: (TRANG): “At The End of Your Rope”có một từ mới là End , E-N-D nghĩa là đoạn cuối. Vì thế “At The End of Your Rope”có nghĩa là ở vào đoạn cuối của sợi dây thừng, tức là hết sức chịu đựng được nữa rồi. Trong thí dụ thứ nhất sau đây anh Tom rơi vào cảnh túng quẫn nhưng may mắn nhận được một tin mừng.

VOICE: (PAULINE): With his savings gone and bills piling up, Tom was at the end of his rope. Then the good news arrived! A lawyer told him he was heir to ten million dollars worth of land belonging to his late uncle.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Khi số tiền tiết kiệm đã cạn hết và giấy nợ chồng chất anh Tom đã rơi vào chỗ khốn cùng. Nhưng một tin mừng đã đến với anh. Một luật sư cho anh biết là anh là người thừa hưởng một mảnh đất trị giá mười triệu đôla của ông bác anh vừa qua đời để lại cho anh.

Những từ mới mà ta cần biết là Savings , S-A-V-I-N-G-S là tiền tiết kiệm, tiền để dành, Bill đánh vần là B-I-L-L nghĩa là giấy nợ, Heir, H-E-I-R là người thừa kế, và Late L-A-T-E nghĩa là quá cố. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): With his savings gone and bills piling up, Tom was at the end of his rope. Then the good news arrived! A lawyer told him he was heir to ten million dollars worth of land belonging to his late uncle.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai sau đây một phụ nữ tên Mary không được may mắn như anh Tom.

VOICE: (PAULINE): Mary is at the end of her rope. Since her husband lost his job last year, she’s been the sole breadwinner for her family. And now the doctor says she has cancer. What in the world can she do?

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Chị Mary đang lâm vào cảnh khốn cùng. Kể từ khi chồng chị mất việc hồi năm ngoái, chị đã là người duy nhất kiếm sống cho gia đình. Giờ đây bác sĩ nói rằng chị bị bịnh ung thư. Chị phải làm gì bây giờ?

Ta thấy từ Sole đánh vần là S-O-L-E nghĩa là duy nhất, Breadwinner, B-R-E-A-D-W-I-N-N-E-R là người kiếm tiền nuôi sống gia đình, và Cancer , C-A-N-C-E-R là bịnh ung thư. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Mary is at the end of her rope. Since her husband lost his job last year, she’s been the sole breadwinner for her family. And now the doctor says she has cancer. What in the world can she do?

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là To Rope Someone In nghĩa là dụ dỗ một người nào, và hai là At The End of Your Rope nghĩa là ở trong cảnh túng quẫn, khốn cùng. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG