Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 132


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 132. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học bắt đầu bằng phần daily dialog—đàm thoại hàng ngày—trong đó quí vị nghe lại câu chuyện một bà tưởng mình bị mất trộm xe hơi. Lot=khu đất. Parking lot=bãi đậu xe. Officer=tiếng ta dùng khi gọi một nhân viên cảnh sát. My car was stolen! My car was gone!=xe tôi mất rồi! Oops=tiếng thốt lên như “úi cha, chết cha” khi mình ngạc nhiên, hay nhầm lẫn, và ngụ ý xin lỗi, như khi ta đánh vỡ một món đồ. Té ra là bà đậu xe ở bãi A, đằng trước nhà băng, và khi ra khỏi nhà băng, bà lại tìm xe ở bãi B, đằng sau nhà băng, và kêu với cảnh sát là bị mất trộm xe. Xin nghe trước, sau đó nghe và lập lại. Ôn lại: to steal/stole/stolen.= ăn cắp, ăn trộm.

Cut 1

Daily Dialogue: In the Parking Lot (Part 3)
Larry: Daily Dialogue: In the Parking Lot (Part 3)

Larry: Listen to the conversation.

The woman parked her car in Parking Lot A, in front of the bank.

Nancy: Excuse me, officer, but.. but... someone stole my car!

(short pause)

Policeman: Someone stole your car?

(short pause)

Nancy: Yes, they stole it! They stole my car!

(short pause)

Policeman: Where was it? Where was your car?

(short pause)

Nancy: It was right here, in this parking lot.

(short pause)

Policeman: OK. Tell me what happened.

(short pause)

Nancy: I parked my car here, next to a green car, and I went into the bank.

(short pause)

Nancy: And when I came out, my car was gone!

(short pause)

Policeman: Where is the green car?

(short pause)

Nancy: It’s gone too!

(short pause)

Policeman: Tell me again... Where did you park your car?

(short pause)

Nancy: Here in Parking Lot A, right in front of the bank.

(short pause)

Policeman: Parking Lot A? This is Parking Lot B, behind the bank.

(short pause)

Nancy: Ooops.

(short pause)

Larry: Listen and repeat.

Policeman: Tell me again... Where did you park your car?

(pause for repeat)

Nancy: Here in Parking Lot A, right in front of the bank.

(pause for repeat)

Policeman: Parking Lot A? This is Parking Lot B, behind the bank.

(pause for repeat)

Nancy: Ooops.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Question of the Week, câu đố hàng tuần, quí vị nghe rồi đoán xem và trả lời câu hỏi, “What can’t you buy at these places?” Bạn không thể mua được gì ở nơi này? Newsstand=quán hay sạp bán báo. Fast food restaurants.=tiệm bán đồ ăn liền. McDonald’s is a chain of fast food restaurants.=McDonald’s là một tổ hợp các tiệm bán đồ ăn liền. Phân biệt khi đọc can, khi không nhấn mạnh, thì trong chữ can, âm /a/ đọc như âm ơ trong tiếng Việt; và khi đọc can’t, âm /a/ đọc như e. Hãy nghe và phân biệt hai câu: I can do it/I can’t do it.

Cut 2

Question of the Week (question): What can’t you buy?

Larry: Question of the Week!

The Question of the Week is “What can’t you buy?”

UPBEAT MUSIC

Max: It’s Question of the Week time again.

This week’s question is “What can’t you buy?”

Kathy: Can’t?

Max: That’s right. Cannot. What can’t you buy at these places?

We’ll have the answers next week.

Question number one: What can’t you buy at a fast food restaurant: hamburgers, stamps or French fries?

Hamburgers, stamps or French fries?

Question number two: What can’t you buy at a post office: stamps, envelopes or shirts?

Stamps, envelopes or shirts?

Question number three: What can’t you buy at a clothing store: shirts, French fries or dresses?

Shirts, French fries or dresses?

See you next time.

MUSIC

NDE Closing

Larry: A Question for You

Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Max: How many hospitals are there in your city?
(ding)
(pause for answer)

Max: Uh huh.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Câu Chuyện Giữa Bài, Story Interlude, quí vị nghe một đoạn trong đó Elizabeth tả xe hơi bị hư, không chạy. I had car trouble=xe tôi bị hư. What was the matter? Tại sao vậy? Start=chạy. Yesterday, my car was fine.=hôm qua xe tôi chạy tôt. This morning it wouldn’t start.=sáng nay, xe của tôi không nổ máy. Make noise=gây ra tiếng động. This doesn’t sound good=có vẻ không tốt, chắc có gì hư. Local garage=tiệm sửa xe gần nhà. Garage.=nhà chứa xe, tiệm sửa chữa xe. Nghe lại cách phát âm gaRAGE. To tow=câu xe. They towed my car this morning.=họ câu xe của tôi sáng nay. My car broke down. I need a towtruck. =xe tôi bị hư. Tôi cần một cái xe câu, xe có cần trục. They’re working on it.=họ đang sửa xe của tôi. Boris drove me to work.=Boris lái xe đưa tôi đi làm. To drive/drove/driven.=lái xe. I hope the repairs aren’t too expensive.=tôi hy vọng việc sửa chữa không tốn quá. Xin nghe.

Cut 3

Story Interlude: Car Trouble

Larry: OK... and we’re off the air.

Max: So how was the movie last night, Kathy?

Kathy: It was great!

I can’t wait to see it again.

Eliz: (off mike) Goodbye, Boris. See you tonight.

SFX: Elizabeth entering

Eliz: (sighs) Hi, everyone.

Max & Kathy (overlapping): Hi. Hi, Elizabeth.

Kathy: Did Boris drive you to work today?

Eliz: Yes, I had car trouble.

Kathy: Oh, that’s too bad. What was the matter?

Eliz: I’m not sure.

Yesterday, my car was fine.

But this morning, it wouldn’t start.

Max: Did it make any noise at all?

Eliz: Yes, it did.

It went (deep voice) “Rrrrrrrr..... rrrrrrrr....... rrrrrrr…...”

And then nothing.

Max: Hmmm. That doesn’t sound good.

Eliz: Anyway, I called my local garage.

They towed my car this morning, and they’re working on it.

So Boris drove me to work.

Max: Well, I hope the repairs aren’t too expensive.

Eliz: Oh, excuse me. It’s time to start my show.

Larry: Ready for Functioning in Business. Cue Music...

Vietnamese Explanation

Ðoạn tới là phần Functioning in Business, Anh Ngữ Thương Mại Trung Cấp, về tập tục và môi trường kinh doanh Mỹ. Ðoạn A New Customer, part 3, Thân chủ mới, phần 3, tả cô Silverstone làm tiếp viên điện thoại của công ty xe hơi Federal Motors. Offers=lời đề nghị, lời tỏ ý muốn giúp. Requests=lời yêu cầu ai làm gì. Expect=mong đợi. We expected you yesterday.=hôm qua chúng tôi chờ bạn [mà bạn không đến.] Mr. Blake arrived at our office expecting to meet with Mr. Chapman, but Mr. Chapman was out of town .= Ông Blake tới văn phòng chúng tôi chờ gặp ông Chapman, nhưng Ông Chapman đi vắng. Out of town.= đi vắng khỏi thành phố. Uh, but there’s Mr. Gomez who can come talk to you=À, nhưng có Ông Gomez có thể tiếp chuyện Ông. Nhận xét: “Come talk to you”—khi nói, có thể bỏ “to” sau “come” [come to talk to you=> come talk to you; tương tự: Go get it! Hãy đi lấy cái đó! Come see him! Come say hello to him! Hãy lại chào ông ta.]

Cut 4

FIB Opening

FIB MUSIC lead in and then background

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC swells and fades

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.

Today’s unit is “A New Customer, Part 3.”

This program focuses on Offers and Requests.

MUSIC

Interview: Receptionist at Federal Motors

Larry: Interview

a receptionist: tiếp viên phụ trách điện thoại và đón khách
an administrative assistant: phụ tá hành chính

Eliz: Today, we’re talking to Ms. Sylvia Silverstone of Federal Motors.

Ms. Silverstone was the receptionist who greeted Mr. Blake on his first visit to Federal Motors.

SFX: Phone beep

Eliz: Hello, Ms. Silverstone.

Sil: Hello.

Eliz: Today, we are listening to a conversation you had with Mr. Charles Blake of International Robotics in June of last year.

Sil: Oh, yes. I remember.

Mr. Blake arrived at our office expecting to meet with Mr. Chapman.

Eliz: Let's listen to that conversation.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần đàm thoại sắp tới, ta nghe cô Silverstone chào ông Blake là người có hẹn gặp ông Chapman, nhưng ông Chapman đi vắng khỏi thành phố. Mr. Blake has an appointment with Mr. Chapman, but Mr. Chapman is out of town. Town.=thị trấn, tỉnh nhỏ. Out of town.= đi vắng khỏi thành phố. Townspeople.= dân thị thành. Can I have your name please? Xin ông cho biết quí danh. The name is Blake, Charles Blake of International Robotics.=Tên tôi là Blake, Charles Blake thuộc hãng chế tạo người máy điện tử International Robotics. There’s a Mr. Blake here to see Mr Chapmam.=có ông Blake tới đây muốn gặp ông Chapman. Would you take a chair and wait for a moment? Xin mời ông ngồi chờ một lúc.

Cut 5

Dialog: FIB Dialog, Blake at Federal Motors

Larry: Dialog

Larry: Mr. Blake has an appointment to see Mr. Chapman, but Mr. Chapman is out of town.

Mr. Blake has an appointment to see Mr. Chapman, but Mr. Chapman is out of town.

Sil: Good morning, sir. Can I help you?

Blake: Yes. I have an appointment to see Mr. Chapman, Stewart Chapman, at ten thirty.

Sil: Oh, Mr. Chapman. Can I have your name please?

Blake: Yes. The name is Blake, Charles Blake of International Robotics.

Sil: All right, thank you. Just a moment please.

(pause)

Yes, there’s a Mr. Blake here to see Mr. Chapman.

Oh, I see, thank you.

(pause)

Uh, Mr. Blake. I’m sorry. Mr. Chapman is not here today.

Blake: Uh huh...

Sil: Uh, but there’s a Mr. Gomez who can come talk to you.

Would you take a chair and wait for a moment?

Blake: Okay, sure. Thank you.

Sil: Thank you.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 132 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG