Đường dẫn truy cập

EU: Hoa Kỳ gây phương hại cho hội nghị của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới


Liên Hiệp Châu Âu tố cáo Hoa Kỳ là gây phương hại cho hội nghị của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới khi không chịu nhượng bộ về vấn đề trợ cấp nông sản.

Trong một bài diễn văn đọc tại Helsinki, Phần Lan ngày hôm nay, Ủy Viên Thương Mại Liên Hiệp Châu Âu, ông Peter Mandelson nói rằng, chính phủ Washington kêu gọi Âu Châu cắt giảm các khoản trợ cấp và quan thuế nhưng lại không hề cắt giảm một đô la nào trong những ngân khoản trợ cấp nông sản vẫn ngày càng gia tăng của chính họ.

Ông Mandelson kêu gọi Hoa Kỳ thực tế hơn và nói rằng các nước khác cũng cần phải thực tế.

Ông Mandelson cũng nói rằng các nước đang phát triển cũng đòi hỏi quá nhiều tại hội nghị này.

Trong khi không còn bao lâu nữa là tới kỳ hạn chót cho vòng đám phán về thương mại thế giới hiện nay được định vào ngày 30 tháng Tư, nhưng Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn còn tố cáo lẫn nhau là không đàm phán một cách nghiêm túc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG