Đường dẫn truy cập

Ngân hàng Thế giới chấp thuận ngân khoản 7 triệu đôla cho Dự án về Quản lý chất thải gia cầm ở Đông Á


Ban quản trị Ngân hàng Thế giới chấp thuận ngân khoản viện trợ 7 triệu đôla cho Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc để hỗ trợ cho công tác quản lý chất thải gia cầm.

Dự án về Quản lý chất thải gia cầm ở Đông Á sẽ hỗ trợ cho một chương trình toàn diện nhằm giảm thiểu những tai hại đáng kể về sức khỏe và môi trường do việc sản xuất gia cầm tập trung ở 3 nước vừa kể.

Dự án sẽ hòa nhập các giải pháp kỹ thuật, thực thi và khai triển chính sách cũng như xây dựng khả năng và các liên hệ khu vực. Mục tiêu về môi trường trong vùng là giảm thiểu ô nhiễm trên mặt đất do gia cầm gây ra và tình trạng xuống cấp về môi sinh trong biển nam Trung quốc và vịnh Thái Lan.

Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Trung quốc, Thái Lan và Việt Nam để trình bày các kỹ thuật xử lý chất thải, khai triển sách lược và chính sách, theo dõi và quản lý dự án. Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc sẽ chịu trách nhiệm thực thi các dịch vụ hỗ trợ khu vực trong thời gian 5 năm.

Nhóm Ngân hàng Thế giới là một trong các cơ quan thực thi chính sách của Chương trình Môi sinh Toàn cầu, và hỗ trợ cho các quốc gia soạn thảo các dự án do Chương trình này đồng tài trợ, đồng thời thanh tra việc thực thi các dự án đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG