Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ và EU khiếu nại lên WTO về vụ linh kiện xe hơi của Trung Quốc


Trung Quốc nói lấy làm tiếc về việc Hoa kỳ và Liên hiệp Âu châu khiếu nại trước Tổ chức Thương mại thế giới về những mối bất đồng việc nhập khẩu các linh kiện xe hơi.

Hôm qua, các giới chức Mậu dịch Hoa kỳ và Liên hiệp Âu châu đã yêu cầu Trung quốc tham khảo ý kiến với Tổ chức Thương mại thế giới WTO, về việc Trung quốc mở cửa thị trường linh kiện xe hơi của nước này.

Vấn đề được đưa ra liên quan đến các qui định của Trung quốc áp đặt quan thế biểu như thế nào đối với các bộ phận xe hơi được sản xuất ở nước ngoài.

Bộ thương mại Trung quốc hôm nay cho biết các giới chức Bắc kinh đang nghiêm chỉnh cứu xét đến yêu cầu tham vấn của Hoa kỳ và Liên hiệp Âu châu.

Chiếu theo các qui định của WTO, Trung quốc có 10 ngày để đáp lại yêu cầu này và phải bắt đầu cuộc tham khảo trong vòng 30 ngày. Nếu vấn đề không được giải quyết xong trong 60 ngày thì các bên liên hệ có thể yêu cầu một ủy ban của WTO phán quyết về cuộc tranh chấp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG