Đường dẫn truy cập

Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện chấp thuận thẩm phán Alito vào Tối Cao Pháp Viện


Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ, trong một cuộc biểu quyết hôm thứ Ba, đã chấp thuận nhân vật được Tổng Thống Bush đề cử vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, ông Samuel Alito.

Trong cuộc biểu quyết nói trên, tất cả 10 Nghị Sĩ của đảng Cộng Hòa đều chấp thuận ông Alito, trong khi 8 Nghị Sĩ của đảng Dân Chủ trong Ủy Ban này đều bỏ phiếu chống lại việc đề cử vị thẩm phán Liên Bang có lập trường bảo thủ này.

Bây giờ việc đề cử này sẽ được đưa ra trước toàn thể Thượng Viện, nơi có đa số đảng viên Cộng Hòa, để biểu quyết. Theo dự đoán thì Thượng Viện sẽ chấp thuận ông Alito, để thay thế cho thẩm phán Sandra Day O'Connor, người đã đóng một vai trò quan trọng như là một lá phiếu quyết định trong nhiều trường hợp.

Các đảng viên Dân Chủ lo ngại rằng ông Alito sẽ vận động Tòa Án Tối Cao này đi theo chiều hướng bảo thủ hơn, nhất là các vấn đề như phá thai và quyền hạn của Tổng Thống.

Theo lời các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa thì ông Alito là một người chính trực, và ông sẽ không soạn thảo luật pháp trong cương vị của một thẩm phán tại Tối Cao Pháp Viện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG