Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Nam Triều Tiên cải tổ nội các


Tổng Thống Nam Triều Tiên, ông Roh Moo-hyun , đã cải tổ nội các của ông ngày hôm nay, chọn 4 nhân vật mới để lãnh đạo các bộ Khoa Học, Thương Mại, Lao Động và Thống Nhất.

Phó Chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nam Triều Tiên, ông Lee Jong-seok, được chỉ định vào chức Bộ Trưởng Bộ Thống Nhất. Ông được coi là một chuyên gia về vấn đề Bắc Triều Tiên.

Ông Chung Sye-kyun, chủ tịch đảng Uri đương quyền được bổ nhịệm vào chức vụ Bộ Trưởng Bộ Thương Mại, Công Nghiệp và Năng Lượng.

Cựu Chánh văn phòng Phủ Tổng Thống, ông Kim Woo-shik được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng Bộ Khoa Học và Kỹ Thuật. Và một luật sư bênh vực nhân quyền và cũng là một nhà hoạt động của đảng Uri, ông Yi Sang-su, được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng Bộ Lao Động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG