Đường dẫn truy cập

Việt Nam phê chuẩn 4 dự án phòng chống nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ


Tin của Tân Hoa Xã ghi nhận bài tường thuật của báo Hà Nội Mới hôm thứ hai cho biết chính phủ Việt Nam vừa phê chuẩn 4 dự án phòng chống nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ trong thời gian từ 2005 đến 2010.

Các dự án tập trung vào 4 khu vực, củng cố việc quảng bá và giáo dục cộng đồng về việc ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ, tăng cường các cuộc chiến chống nạn buôn bán người, xây dựng các văn kiện pháp lý về vấn đề này và hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các nạn nhân.

Các dự án sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 2005 đến năm 2007 và giai đoạn hai từ 2008 đến năm 2010.

Theo bộ Công an Việt Nam, mỗi năm có hàng chục ngàn phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã bị đưa lậu ra nước ngoài, chủ yếu trong các cuộc hôn nhân bất lợi, nhận con nuôi, nô lệ lao động và tình dục.

Hàng năm có khoảng 500 phụ nữ và trẻ em trong nước bị đưa sang các nước láng giềng, nhất là Kampuchea, để làm nghề mại dâm hoặc nô lệ.

Trong thời gian từ 1991 đến 2004, trung bình công an Việt Nam đã phát hiện 180 trường hợp buôn bán phụ nữ và trẻ em, và bắt giữ 300 người phạm tội mỗi năm. Vẫn theo bộ Công An Việg Nam, riêng trong năm 2003, có 1 ngàn 758 phụ nữ và trẻ em đã bị đưa lậu ra nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG