Đường dẫn truy cập

Phát hiện hai mặt trăng mới trên quĩ đạo của Diêm Vương Tinh


Các nhà thiên văn học cho biết Viễn vọng kính Không gian Hubble của cơ quan Nasa đã giúp cho họ phát hiện hai mặt trăng mới trên quĩ đạo của Diêm Vương Tinh. Hai mặt trăng mới này chưa được đặt tên.

Mặt trăng lớn hơn của Diêm Vương Tinh, có tên Charon đã đưọoc biết tới từ năm 1978. Theo các nhà thiên văn học, hai mặt trăng này nhỏ hơn nhiều và bay quanh Diêm vương tinh ở một quĩ đạo thấp, ước chừng 44000 km mét.

Hai thiên thể này được trông thấy hồi tháng 5 trong một dự án quan sát nhằm hỗ trợ cho một phi thuyền thám hiểm mà Nasa sẽ phóng đi vào đầu năm tới để nghiên cứu Diêm vương tinh và Vòng đai Kuiper.

Diêm vương tinh là một phần của vòng đai Kuiper, một khu vực có nhiều vật thể giá lạnh nằm cách mặt trời khoảng 6 tỉ kilo mét.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG