Đường dẫn truy cập

Ngân Hàng Thế Giới chấp thuận cho Việt Nam 3 khoản tín dụng tổng cộng lên tới 225 triệu đôla


Hôm thứ hai, ban quản trị Ngân Hàng Thế Giới đã chấp thuận cho Việt Nam 3 khoản tín dụng tổng cộng lên tới 225 triệu đôla để giúp đưa các cơ sở nước và vệ sinh đến các thôn xã ở nông thôn, đề phòng thiên tai để bảo vệ sinh mạng và tài sản, và cải thiện cách thức chính quyền cung cấp thông tin cho người dân.

Trong thông cáo phổ biến cho báo chí, Ngân Hàng Thế Giới cho biết hai dự án đầu, là dự án cấp nước cho vùng nông thôn ở đồng bằng sông Hồng và dự án quản lý rủi ro thiên tai, được tài trợ qua các chương trình của Ngân Hàng Thế Giới gọi tắt theo tiếng Anh là APL (Adapted Program Loans), theo đó cơ quan này sẽ cung cấp sự tài trợ làm nhiều giai đoạn cho các chương trình phát triển dài hạn, bao gồm nhiều ngân khoản cho vay dựa trên các bài học thu thập được từ các dự án trước đó.

Khoản tín dụng 45 triệu 800 ngàn đôla cho dự án vệ sinh và cấp nước cho vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng sẽ tài trợ cho giai đoạn đầu của chương trình cấp nước cho vùng nông thôn Việt Nam. Dự án này sẽ giúp đem nước đã xử lý đến cho 800 ngàn người và giúp khoảng 600 ngàn người có các nhà xí vệ sinh và cải tiến hệ thống thoát nước. Dự án sẽ tài trợ cho các chương trình ở 4 tỉnh Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình.

Khoản tín dụng 86 triệu đôla sẽ dành để tài trợ cho giai đoạn đầu trong 2 giai đoạn của chương trình quản lý rủi ro thiên tai nhằm cứu tính mạng và bảo vệ nhà cửa, cầu đường, và các tài sản khác, nhất là ở các cộng đồng nghèo sống trong các khu vực dễ bị rủi ro, và để cải thiện hiệu năng của các nỗ lực tái thiết dài hạn.

Khoản tín dụng thứ ba trị giá 93 triệu 700 ngàn đôla sẽ tài trợ cho dự án phát triển kỹ thuật thông tin liên lạc dự kiến phổ cập thêm thông tin về các chính sách, dịch vụ và thủ tục của nhà nước. Dự án này sẽ gia tăng hiệu năng, tính minh bạch và đáng tin cậy của các cơ quan nhà nước, góp phần cung cấp tốt hơn các dịch vụ công cộng, đồng thời chống tình trạng tham nhũng một cách có hiệu quả.

Dự án này gồm 3 phần chính lãnh đạo trong phát triển kỹ thuật thông tin liên lạc và hiện đại hóa bộ bưu chính viễn thông; hiện đại hóa Cục Thống Kê, và ứng dụng điện tử cho các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp của ban quản trị, giám đốc quốc gia của Ngân Hàng thế giới tại Việt Nam, ông Klaus Rohland xác nhận là các chương trình mà Ngân Hàng Thế Giới hỗ trợ là một bộ phận thiết yếu trong một chương trình quốc gia rộng lớn hơn nhằm xóa nghèo và cải thiện tính công bằng tại Việt Nam.

Ông Rohland cho biết Ngân Hàng thế giới tại Việt Nam đang hợp tác với chính phủ và các cơ quan cấp viện để bảo đảm là các nỗ lực được phối hợp một cách hữu hiệu và thực sự đem lợi ích đến cho những người nghèo nhất.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG