Đường dẫn truy cập

Cuộc đàm phán 6 bên ở Bắc kinh đang gặp bế tắc


Các giới chức Hoa kỳ và Bắc triều tiên tại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc triều tiên cho biết ccuộc thương thuyết ở Bắc kinh đang gặp bế tắc.

Hôm nay, trợ lý bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ ông Christopher Hill tuyên bố rằng cuộc thương lượng gặp bế tắc vì Bắc triều tiên đòi có một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ.

Theo đại sứ Hill, đòi hỏi đó không thể chấp nhận được. Ông nói thêm rằng những đề nghị được đề xuất có nhiều điều mà Bắc triều tiên muốn có.

Tuy nhiên các giới chức Bắc triều tiên nhất mực nói rằng họ có quyền sở hữu lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện lực.

Hôm nay, ông Hill đã họp trong khoảng 90 phút với trưởng phái đoàn Bắc triều tiên ông Kim Kye Gwan.

Hoa kỳ nói rằng Bình nhưỡng từng vi phạm những hiệp định cấm phổ biến hạt nhân và cần phải tháo dỡ toàn bộ các chương trình hạt nhân để đổi lấy bảo đảm an ninh và trợ giúp năng lượng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG