Đường dẫn truy cập

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị chính phủ cho phép thành lập những ngân hàng 100% vốn nước ngoài


Ngân hàng Nhà nước Việt nam đã đề nghị chính phủ cho phép thành lập những ngân hàng 100% vốn nước ngoài trong những năm sắp tới.

Bản tin của Tân hoa xã đánh đi từ Hà nội hôm thứ 6 trích thuật tin tức báo chí Việt nam nói rằng theo một bản sơ thảo nghị định do ngân hàng trung ương đề xuất, các ngân hàng ngoại quốc sẽ được cấp phép để lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với điều kiện các ngân hàng đó là những ngân hàng lớn, được thừa nhận trên trường quốc tế và hoạt động có hiệu quả về tài chánh.

Bản sơ thảo này được đề xuất một phần là để thực thi những cam kết mà chính phủ Việt nam đã đưa ra trong Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và dự trù thỏa mãn những yêu cầu để được thu nhận vào Tổ chức Thương mại Thế giới.

Theo hiệp định thường được gọi tắt là BTA và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm 2001 này, các ngân hàng Mỹ có thể làm ăn ở Việt nam trong vài năm tới đây. Về các dịch vụ ngân hàng, các ngân hàng Mỹ có thể lập liên doanh với các đối tác Việt nam, với phần hùn của phía Mỹ được giới hạn trong khoảng 30 tới 49% trong vòng 9 năm đầu sau khi hiệp định có hiệu lực. Sau thời hạn đó, các ngân hàng Hoa kỳ có thể thành lập chi nhánh với 100% vốn nước ngoài.

Tính đến giữa năm 2004, Việt nam có 5 ngân hàng thương mại do nhà nước làm chủ, một ngân hàng chính sách, 34 ngân hàng thương mại cổ phần hỗn hợp và 26 chi nhánh ngân hàng ngoại quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG