Đường dẫn truy cập

Trở ngại trong việc thông qua bản hiến pháp đầu tiên của Iraq


Các nhà làm luật có trách nhiệm soạn thảo bản hiến pháp đầu tiên của nước Iraq mới, đang vấp phải nhiều trở ngại to lớn, trước khi có thể đưa văn kiện này ra cho người dân Iraq quyết định trong cuộc trưng cầu dân ý dự định tổ chức trên toàn quốc vào ngày 15 tháng 10 tới đây.

Mặc dù các nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo Shia và khối sắc tộc Kurd đã đồng ý với nhau về bản dự thảo hiến pháp, người Ả Rập Sunni chống đối nhiều khía cạnh của văn kiện này. Họ muốn chính quyền trung ương ở Baghdad có nhiều quyền lực hơn so với những quyền được đề nghị trong dự thảo hiến pháp.

Và rất nhiều người Ả Rập Sunni muốn xác lập một hệ thống luật pháp thế tục ở Iraq, thay vì để luật Hồi Giáo đóng một vai trò quá lớn trong nước.

Muốn được thông qua, bản hiến pháp phải hội đủ 2 điều kiện. Thứ nhất, nó phải chiếm được một đa số phiếu thường của cử tri trên toàn quốc. Và kế đó, văn kiện này phải được chấp thuận với ít nhất 2 phần 3 số phiếu của cử tri tại 16 tỉnh trong tổng số 18 tỉnh của Iraq.

Người Ả Rập Sunni chiếm đa số tại ít nhất 4 tỉnh, và có thể bác bỏ hiến pháp được đề nghị. Trong trường hợp đó, Quốc Hội sẽ bị giải tán, và tiến trình soạn thảo hiến pháp sẽ phải khởi sự lại từ đầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG